Avustajakeskus.fi|Siirry sisältöön|Svenska|In english|по-русски|Eesti|Kirjaudu sisään

Tuettu vapaaehtoistoiminta 2017-2019 -hanke

Historian aikana Lounais-Suomen Avustajakeskuksen kautta tehty vapaaehtoistoiminta on muuttanut muotoaan tarpeen mukaan. Vapaaehtoistyötä vastaanottavan osapuolen tarpeet ovat laajentuneet ja niihin on pyritty aktiivisesti vastaamaan.  Uusimpana lisänä ”Muisti kaveri” jonka kautta etsitään vakituisia vapaaehtoisia muistiasiakkaillemme ulkoiluun sekä aktivoimiseen. Kehitystyö eteni Lounais-Suomen Avustajakeskuksen ja Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry:n yhteisellä projektilla ”VAPAAEHTOISAVUSTAJAT MUISTIASIAKKAILLE 2011-2015”.

Myös Avustajakeskuksen vapaaehtoisten monimuotoisuus on lisääntynyt ja puheeseen on noussut heidän tarpeidensa mukaisen vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. Vapaaehtoinen on nykymuotoisessa vapaaehtoistoiminnassa asiakkaan asemassa – palvelua muotoillaan yhä enemmän hänen toiveitaan kuunnellen. Myös vapaaehtoistoiminnan taustalla toimiva vertaistuki sekä ohjaus ovat aktiivisen kehittämistyön kohteina.

Uutena lisänä yhdistyksen toimintaan on 2017 lähtien STEAn projektirahoituksella syntymässä tuettua vapaaehtoistoimintaa erityisryhmille. Vapaaehtoistoiminnan ollen iso osa yleistä kansalaistoimintaa, näkemyksemme mukaan järjestöjen tehtävä on madaltaa lähestymiskynnystä jotta mahdollisimman moni halukas pystyy ottamaan osaa toimintaan.

Maahanmuuttajat, lievästi kehitysvammaiset ja pitkäaikaistyöttömät ovat ryhmiä jotka toimivat yhteiskunnassamme monella tasolla objekteina. Näillä ryhmillä on kutenkin oma ääni, tahtotila ja tavoitteita elämässään. Vuosien varrella Avustajakeskuksessa on lisääntynyt myös kokemus erityisryhmien tarpeesta ottaa aktiivisina kansalaisina osaa vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoistoiminnan omaehtoisuus on nostanut aktiivisuutta ja onnistuneet kohtaamisen ovat johtaneet elämänhallinnallisiin kokemuksiin. Osallistujat ovat kokeneet muita auttaessa päässeensä irti kohteena olemisen kehästä ja saaneensa rohkeutta vaikuttaa omiin asioihin. Lounais-Suomen Avustajakeskuksen toimiessa myös vammaistyössä välittäen henkilökohtaisen avun työpaikkoja, myös siirtymisreitti työelämään on olemassa. Maahanmuuttajat ovat päässeet käyttämään vapaaehtoistyössä arkikieltä, tutustuneet kulttuuriin ja pitkäaikaistyöttömät kertovat löytäneensä vapaaehtoistyön kautta haluan toimia myös henkilökohtaisena avustajana.

Nämä ovat olleet yksittäistapauksia, mutta uuden toimintamallin kehittämisen kautta uskomme mahdollisuuteen luoda matalankynnyksen vapaaehtoistoimintaa jonka kautta mukaan pääsee aina monimuotoisempi joukko vapaaehtoisia.

 

TAVOITTEET

 • Kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia (Kunnat, yhdistykset jne.)
 • Tavoittaa erityisryhmiin luokiteltavia henkilöitä jotka haluavat ottaa osaa vapaaehtoistoimintaan
 • Mahdollistaa ja osallistaa vapaehtoisen omia tarpeita kuunnellen
 • Olla osaltaan poistamassa eriarvoisuutta sekä luoda avointa ja huomioonottavaa vapaaehtoistoiminnan ilmapiiriä
 • Luoda vapaaehtoisten rinki jossa toimii inklusiivinen ”me” – henki. Erityisryhmien vapaaehtoiset eivät ole oma ryhmänsä – Avustajakeskuksen vapaaehtoiset toimivat yhdessä.

 

MENETELMÄT

 • Toimia kehittämisessä yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa ”tehdään yhdessä” – periaatteella
 • Ottaa aktiivisella otteella osaa alueen tapahtumiin, järjestötapaamisiin ja luoda uusia kontaktiväyliä
 • Uudentyyppisiä vapaaehtoistyön koulutuksia erityistarpeet huomioon ottaen
 • Kehittää toimiva mentorointijärjestelmä jossa pidempään vapaaehtoisina toimineille annetaan mahdollisuus siirtää tieto-taitoaan siitä hyötyville
 • Luodaan aktiivinen tukimuoto jossa vapaaehtoiseen tapahtuva kontaktointi on korostunut
 • Uusia vapaaehtoisia rohkaistaan aktiivisesti ottamaan osaa yhteisiin tapaamisiin ja virkistyspäiviin sekä tulemaan mukaan niiden suunnittelemiseen

TULEVAISUUS

Projektirahoituksen turvin pyritään luomaan tuetun vapaaehtoistoiminnan järjestelmä joka kyetään integroimaan olemassa olevaan palveluun. Tulevaisuudessa vapaaehtoinen voi rohkeasti tulla toimintaan mukaan ja meillä on mahdollisuus tukea hänen vapaaehtoisuuttaan tavoilla jotka ovat hänen tarpeidensa mukaisia.

Anna Mäkinen

Projektikoordinaattori
Puh. 040 7677 530

 

Projektin terveisiä:

SYKSY 2017

Kesä vierähti nopeasti, mutta onneksi syksyn värit piristävät päiväämme! Tuettu vapaaehtoistoiminta 2017-2019 -projekti saa myös piristystä muutosten tuulien myötä. Kuu-Katjaana Salosen hienoa työtä jatkaa uusi projektikoordinaattori Anna Mäkinen, aina projektin päättymiseen saakka.

Keväällä suunniteltiin tuetun vapaaehtoistoiminnan malleja, ja nyt syksyllä näitä malleja on tarkoitus ottaa käytäntöön. Mynämäellä toimivan Koivikkokujan toimintakeskuksen asiakkaat sekä heidän kanssaan toimivat mentorit, eli taustatukivapaaehtoiset ovat saaneet koulutuksensa, ja lähtevät toteuttamaan tuettua vapaaehtoistoimintaa Häävuoren palvelukeskukseen. Tämän kaltaista toimintaa on syksyn aikana tarkoitus käynnistää ympäri Lounais-Suomea, yhteistyössä eri yhteistyöahojen kanssa.