Avustajakeskuksen vertaistoiminta

Avustajakeskuksessa on järjestetty vertaistoimintaa avustajille jo yli 17 vuotta. Tapaamisten tarkoituksena on mahdollistaa avustajille tila kokemuksien jaolle. Vertaistapaamiseen tullaan hakemaan tukea ja vinkkejä omaan toimintaan sekä jaetaan omia avustajakokemuksia ja oivalluksia. Vertaisryhmä toimii avustajille myös yhteisöllisyyden vahvistajana – meidän porukkaa, meidän tapaaminen. Toimintahistorian alussa vertaistapaamisissa oli mukana myös Avustajakeskuksen työntekijä. Tämä toiminnan muoto ei kuitenkaan toteuttanut vielä täydellisesti vertaistoiminnan päämäärää, koska työntekijä ei täytä ryhmän jäsenenä vertaisuuden kriteeriä. Vähitellen ryhmille saatiin omat vertaisvetäjät avustajien keskuudesta.


Vertaiset vetäjinä
Vertaisvetäjät ovat ryhmän tasa-arvoisia jäseniä ja osallistuvat vertaisina keskusteluun. Vetäjien tehtävänä on luoda ryhmään positiivinen, luottamuksellinen ilmapiiri sekä pitää huolta, että tapaaminen pysyy aikataulussa ja kaikilla on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin. Vertaisvetäjien ensimmäinen koulutus järjestettiin Raumalla 2017. Koulutettavaksi ohjautuivat niin valmiiksi vertaisvetäjän statuksella toimivat avustajat kuin kaikki he, jotka olivat kiinnostuneita vetäjänä toimimisesta. Koulutuksen tavoitteena oli luoda rakenne vertaistoiminnalle ja antaa työkaluja vertaisvetäjille, esim. tapaamisiin mukaan otettava vertaisvetäjän materiaalikansio. Koska vertaisvetäjät myös vaihtuvat ja vertaisvetäjien keskinäiset tapaamiset ovat toimintaan sitouttavia, vertaisvetäjien yhteisiä tapaamisia ja koulutusta päätettiin järjestää vuosittain. Koulutuksissa on käsitelty mm. omia vahvuuksia vertaisvetäjänä ja pohdittu kohtaamisen taitoa sekä pyritty ratkaisemaan esiin tulleita haastavia tilanteita.


Tapaamisen kaari
Avustajakeskuksen vertaistoiminnalle on muotoutunut selkeä rakenne. Vertaistapaamisen kaarella tarkoitetaan kolmivaiheista mallia, jossa tapaamisella on selkeä alku ja loppu. Tapaaminen aloitetaan virittäytymisellä, jossa esittäydytään, tutustutaan ja kuunnellaan kaikkien kuulumiset. Jokaisen ryhmään kuuluvan pitää voida tuntea, että ryhmässä on paikka juuri hänelle. Kuulemiskierroksella voi käyttää erilaisia toiminnallisia menetelmiä. Keskivaihe on aktiivisen vertaiskeskustelun aika. Osallistujat voivat nostaa esille keskusteluaiheita tai aihe on voitu valita yhdessä toiminnallisen menetelmän avulla. Keskustelussa ei pohdita kenenkään asioita yksityiskohtaisesti, vaan asioista keskustellaan yleisellä tasolla. Jos joku ryhmäläisistä kaipaa syvällisempää neuvoa omaan tilanteeseensa, hänet ohjataan ottamaan yhteyttä Avustajakeskuksen työntekijään. Lopetusvaiheessa vertaisvetäjä tekee yhteenvedon tapaamisesta. Vertaisvetäjä muistuttaa hyvissä ajoin, että yhteinen aika on päättymässä ja pitää huolen, että kaikille jää aikaa kertoa ajatuksistaan.


Vertaistapaamisia myös verkossa
Koronaan liittyvät kokoontumisrajoitukset loivat tarpeen luoda jotain uutta fyysisten vertaiskokoontumisten tilalle ja vertatapaamiset siirtyivät verkkoon. Verkkovertaistapaamisten mahdollistuminen edellytti myös osallistujilta tietoteknistä osaamista. Koska osallistujien osaamistaso vaihteli, teknisiin asioihin tarjottiin mahdollisimman selkeitä kirjallisia ohjeita ja erillistä Teams-koulutusta. Verkkovertaistatapaamiset saivat runsaan osanottajamäärän ja positiivista palautetta annettiin mm. siitä, miten mukavaa oli tavata avustajia laajasti eri paikkakunnilta. Vertaistuki koettiin myös saavutettavammaksi, kun se ei edellyttänyt mahdollisesti pitkiäkin siirtymiä paikasta toiseen.


Tällä hetkellä vertaisryhmiä kokoontuu Turussa, Salossa, Somerolla, Loimaalla, Huittisissa, Uudessakaupungissa, Raumalla, Porissa ja Kankaanpäässä. Lisäksi on verkkovertaisryhmät Teamsin välityksellä sekä vapaaehtoisille että henkilökohtaisille avustajille. Erilaiset tapaamisten toteuttamistavat tarjoavat vaihtoehtoja ja madaltavat osallistumisen kynnystä. Kevätkauden päättäjäisten perinteeksi ovat muodostuneet alueelliset tapaamiset ulkona vaihtelevassa kevätsäässä. Silloin runsain osallistujamäärin kokoonnutaan nuotion ääreen makkaranpaistoon, pihapelejä pelailemaan, ympäröivään luontoon tutustumaan ja suunnittelemaan yhdessä tulevaa kautta.

Kirjoittanut alueohjaajat Krista Hellén, Saana Keränen ja Susanne Pohjola