Haemme alueohjaajaa henkilökohtaisen avun toimintaan Turkuun

Lounais-Suomen Avustajakeskus on järjestö, joka tarjoaa henkilökohtaisia avustajia ja vapaaehtoisia vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille Lounais-Suomen alueella. Keskuksen tavoitteena on edistää avustettavien henkilöiden itsenäistä elämää ja mahdollisuutta osallistua yhteiskuntaan. He järjestävät avustajia päivittäisiin toimintoihin, kuten asiointiin, harrastuksiin ja muihin tarpeisiin. Avustajakeskus tarjoaa myös koulutusta ja tukea avustajille sekä neuvoo ja ohjaa avun tarvitsijoita sopivan avun löytämisessä. Lisäksi se toimii yhteistyössä eri tahojen kanssa parantaakseen palveluiden laatua ja saatavuutta. Taustajärjestönä toimii ja toiminnasta vastaa Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys y

Työntekijämme Turussa muuttaa ulkomaille ja meidän ihanassa työyhteisössämme vapautuu henkilökohtaisen avun alueohjaajan paikka Turussa.
Alueohjaaja toimii osana henkilökohtaisen avun toiminnan tiimiä. Alueohjaajina toimivilla on omat vastuukuntansa, joissa toimintaa koordinoidaan itsenäisesti yhteisin laatuperiaattein. Turun osalta toimintaa koordinoidaan työparityönä siten, että kummallakin alueohjaajalla on omat postipiirialueensa. Työ on pääosin päivätyötä, mutta sisältää etukäteen sovittuja ilta- ja viikonlopputapahtumia. Oman auton käyttömahdollisuus on toivottavaa, koska työhön sisältyy liikkumista omalla toimialueella.

Alueohjaajan tehtävänä on koordinoida ja kehittää Avustajakeskuksen palkallista toimintaa sekä Tuettu työsuhde®-palvelua yhteistyössä työntekijöiden ja paikallisten verkostojen kanssa. Alueohjaaja rekrytoi, ohjaa ja neuvoo henkilökohtaisen avun työnantajia ja avustajia heidän tehtävässään. Alueohjaaja osallistuu tapahtumien järjestämiseen ja toimii markkinoinnissa yhteistyössä vapaaehtoistoiminnan kanssa. Lisäksi alueohjaaja osallistuu muihin yhdistyksen toiminnan toteuttamista koskeviin tehtäviin tarvittaessa. Työhön kuuluu myös viestintätehtäviä.Me toivomme tulevalta työkaverilta aktiivista ja itsenäistä työotetta, tiimitaitoja, esiintymiskykyä, taipumusta innovatiiviseen ajatteluun sekä rautaista kokemusta asioiden loppuun viemisestä. Henkilökohta avun tuntemus ja kokemus järjestötehtävien koordinoinnista nähdään meillä isona valttina.

Avustajakeskus tarjoaa sinulle koko työyhteisön tuen, aktiivisen tiimin ja mahdollisuuden kehittää itseäsi järjestötyön ammattilaisena. Avustajakeskus on työpaikkana eteenpäin suuntaava, yksilöt huomioiva ja rinnallasi kulkeva avoin yhteisö, joka odottaa samaa avoimuutta ja luotettavuutta myös sinulta.Toivomme hakijalta AMK-tasoista soveltavaa koulutusta esim. sosiaalialan, terveydenhuollon tai yhteisöpedagogin koulutus antaa hyvän pohjan- Tilalle huomioimme myös pidemmän työkokemuksen järjestötoiminnassa sovellettavasti.

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Hakijalta edellytetään:

 • toivomme AMK-tasoista soveluvaa koulutusta, esim. sosiaalialan, terveydenhuollon tai yhteisöpedagogin koulutus antaa hyvän pohjan.
 • Hakijalta toivotaan olla kokemusta:
  • työsuhdeasioista, lainsäädännöstä ja työehtosopimuksista
  • järjestötyöstä
  • koordinointi- ja kehittämistehtävistä
  • viestinnästä ja markkinoinnista
  • vaikuttamistyön tekemisestä
  • tapahtumien järjestämisestä
  • sosiaalisen median käyttämisestä
 • Hakijalla on hyvät sosiaaliset taidot
  • innovatiivisuutta
  • hyvät suulliset ja kirjalliset taidot (Varsinais-Suomen alueohjaajilta toivotaan hyvää ruotsinkielen taitoa)
  • esiintymiskykyä
  • kykyä verkostoitua
  • kykyä itsenäiseen työskentelyyn
 • Hakijalla tulee olla oman auton käyttömahdollisuus, sillä työn toteuttaminen vaatii oman auton käyttöä
 • Katsomme eduksi
  • erilaisten sähköisten järjestelmien käyttämiskokemuksen ja
  • osaamisen sekä kiinnostuksen kehittää.

Hakemus ja CV lähetetään 21.7.2024 mennessä sähköpostitse: sirke.salmela@avustajakeskus.fi

Lisätietoa antaa toiminnanjohtaja Sirke Salmela sirke.salmela@avustajakeskus.fi

Työ toteutetaan Varsinais-Suomessa, Turussa

Palkkaus: sosiaalialan järjestöjen tes.

Työ alkaa: sopimuksen mukaan.

Työaika: 37,5h viikko, kokoaikatyö Työn kesto: yli 12 kuukautta