Palkankorotukset ja muutokset Satakunnan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueilla

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella

 • HetaTESsin mukaiset korotukset ja edut maksetaan Heta-liittoon kuuluville työehtosopimuksen aikataulun mukaisesti. 
 • Muille kuin Heta-liittoon kuuluville:
  • Siirrytään neljään (4) HetaTES palkkaryhmän mukaiseen malliin 1.1.2024 myös Heta liittoon kuulumattomien osalta
  • Hyvinvointialue korvaa henkilökohtaista apua työnantajamallilla järjestävälle työnantajalle henkilökohtaisen avustajan palkkana 1.1.2024 alkaen seuraavasti: Palkkaryhmä A:11,76€, palkkaryhmä B1:12,75€, palkkaryhmä B2:13,00€ja palkkaryhmä C: 13,40€
  • Siirtymäaika vammaispalveluiden uusien palkkaryhmien mukaiseen arvioiden tekemiseen on 6 kuukautta (1.1.-30.6.24).  Arviointien jälkeen palkkoihin kohdistuvat korotukset maksetaan takautuvasti 1.1.2024 alkaen.
  • Heta-liittoon kuulumattomien osalta palkkoja ei koroteta 1.7.2024 eikä kompensaatioerää ei makseta Heta-liittoon kuulumattomille

Satakunnan hyvinvointialueella

 • HetaTESsin mukaiset korotukset ja edut maksetaan Heta-liittoon kuuluville työehtosopimuksen aikataulun mukaisesti. 
 • Heta-liittoon kuulumattomille ei tämän hetken tietojen perusteella ole tulossa Satakunnassa palkankorotuksia.

Heta-liittoon kuuluvien osalta aiempi B-palkkaluokka muuttuu automaattisesti B1 luokkaan. Eli sen osalta ei tarvita toimenpiteitä. Jos halutaan B2 tai C palkkaluokkaa, on siitä tehtävä erikseen ilmoitus vammaispalveluun Heta-liiton lomaketta käyttäen.