Työnhaku Avustajakeskuksen kautta -kyselyn tulokset

Halusimme saada tietoa, millaisena avustajat kokevat työpaikkojen hakemisen Avustajakeskuksen kautta. Kysely haluttiin pitää lyhyenä (7 kysymystä) ja kysymykset täsmällisinä, jotta mahdollisimman moni avustaja vastaisi kyselyyn. Kyselyn kautta saatujen vastausten myötä pyrimme kehittämään työnhakujärjestelmää, jotta se vastaisi mahdollisimman hyvin avustajien tarpeita sekä olisi toiminnaltaan ajanhengen mukainen.
Kyselyn kohderyhmänä oli avustajarekisterissämme olevat palkallisesta toiminnasta kiinnostuneet henkilöt, joilla on sähköposti (~4350 henkilöä). Kysely toteutettiin Webropolin kautta ja ajankohtana oli helmikuu 2024. Saimme kyselyyn 374 vastausta.

Tässä kyselyn tulokset:
  • 75% vastanneista käyttää www.avustajakeskus.fi -sivuja työpaikkojen etsimiseen.
  • Vastaajista 34% kertoo käyvänsä katsomassa työpaikkoja harvemmin kuin kerran kuukaudessa.
  • Työpaikkailmoitusten aluejaottelua piti selkeänä 93,4% vastanneista.
  • ”Avoimet sijaisuudet” –osion olemassaolon on huomannut 48,7% vastaajista.
  • 73,8% vastaajista kokee työpaikkailmoitusten sanallisten kuvauksien ja niissä annettujen tietojen olevan riittäviä.
  • Pääsääntöisesti vastaajat mieltävät työpaikkojen yhteystietojen saamisen sujuvaksi ja helpoksi, 74,1%.
  • Vastaajista 59,4% pitäisi hyödyllisenä, että saisi säännöllisesti tiedoksi avoimet työpaikat suoraan omaan sähköpostiin.

Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!
Kyselyn myötä saimme kuulla meille arvokkaita käyttäjäkokemuksia.
Tulemme kehittämään toimintaamme näitä vastauksia hyödyntäen.