Työsuhdelainsäädännön väliaikaiset muutokset henkilökohtaisessa avussa päättyivät 31.12.2020

Työlainsäädännön väliaikaisten muutosten voimassaolo ei jatku 2021.

Koronaviruksen vuoksi työsopimuslakiin tehtiin väliaikaisia muutoksia aikavälille 1.4.2020-31.12.2020. Näiden muutosten voimassaoloa ei enää jatketa, joten nyt palataan taas noudattamaan vanhaa tuttua lainsäädäntöä.

Koeaikapurkua ei saa enää tehdä tuotannollisella ja taloudellisella perusteella.

Lomautusaika, eli lomautusilmoituksen antamisajan ja lomautuksen alkamisen välinen aika, siirtyy takaisin työsopimuslain 14 päivän mukaiseen lomautusilmoitusaikaan. Määräaikaista työntekijää ei voida lomauttaa, kuten toistaiseksi voimassaolevaa työntekijää, ellei sijaistettava työntekijää voitaisiin lomauttaa.

Takaisinottovelvollisuus tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottujen työntekijöiden takaisinottoajan pituus palautuu takaisin yhdeksästä kuukaudesta neljään (alle 12 vuotta kestänyt työsuhde) tai kuuteen (vähintään 12 vuotta kestänyt työsuhde) kuukauteen.

Osa työttömyysturvan väliaikaisista lakimuutoksista jatkaa maaliskuun loppuun asti. Työttömyysturvan omavastuupäivien, työssäoloehdon ja enimmäisajan poikkeukset kuitenkin päätyivät.