Ulkomailta palaaminen ja karanteeni (26.8.2020)

Onko henkilökohtaisella avustajalla velvollisuus tulla töihin, jos työnantaja on juuri palannut ulkomailta?


Ulkomailta palaavien henkilöiden on Suomen hallituksen toimesta suositeltu olevan kotona (eli siten, etteivät he olisi lähikontaktissa ulkopuolisiin ihmisiin) 14 vuorokauden ajan ulkomaanmatkan jälkeen. Tämä on kuitenkin vain suositus.

Jos työntekijä on terve ja työnantaja katsoo, että voi ottaa työntekijän turvallisesti töihin, on työntekijä myös lähtökohtaisesti velvollinen tulemaan työhön. Neuvoa tilanteeseen kannattaa kysyä työterveyshuollosta.

Lähde: www.heta-liitto.fi

Työntekijä on ollut ulkomailla eikä hän suosituksen mukaan saisi tulla töihin. Jos työntekijä on koronariskin takia ”vapaaehtoisessa karantee-nissa” ja saa palkkaa, onko minulla oikeus saada sijainen ja kunnasta korvaus sijaisen palkkakuluihin?


Palkanmaksuvelvollisuus on työnantajalla niissä tilanteissa, joissa työnantaja on kieltänyt työntekijää tulemasta töihin. Työntekijän asettaminen vapaaehtoiseen karanteeniin ei kuitenkaan poista henkilökohtaisen avun saajan oikeutta saada henkilökohtaista apua tilanteesta huolimatta. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnan tulee esimerkiksi korvata ne kulut, joita sijaisen palkkaamisesta syntyy.

Työnantajamallissa lähtökohtaisesti työnantaja itse hoitaa työnjohdolliset järjestelyt eli esimerkiksi palkkaa sijaisen karanteenissa olevan työntekijän tilalle. Mikäli työn järjestelyissä tai rekrytoinnissa on vaikeuksia, suosittelemme ottamaan yhteyttä vammaispalveluun!

Lähde: www.heta-liitto.fi