Uusi henkilökohtaisia avustajia koskeva työehtosopimus tulee voimaan 1.10.23

Työehtosopimusta sovelletaan Heta-liiton varsinaisten jäsenten henkilökohtaisten avustajien työsuhteisiin. Työehtosopimuksen voimaantulo päättää toukokuun alussa alkaneen sopimuksettoman tilan. Uusi työehtosopimus on voimassa 1.10.2023–30.4.2025. Työehtosopimus julkaistaan Heta-liiton verkkosivuilla.

Uusi työehtosopimus ei sisällä sellaisia merkittäviä muutoksia, jotka tulisivat voimaan ennen 1.1.2024 Voit lukea koko sopimuksen tästä

Työehtosopimuksen keskeisimmät muutokset ovat:

Sopimuskaudella tehdään palkkaryhmäuudistus. Uudet palkkaryhmät ovat 1.1.2024 alkaen A, B1, B2 ja C. Palkkaryhmä A on nykyisen kaltainen ja siihen kuuluvat elämisen päivittäistoimintoihin liittyvät tehtävät. Palkkaryhmään B1 kuuluvat mm. nostoihin, siirtoihin ja intiimihygieniaan liittyvät tehtävät. Palkkaryhmään B2 kuuluvat itsehoidossa avustamiseen liittyvät tehtävät. Palkkaryhmään C kuuluvat työtehtävät, joihin sisältyy jatkuva läsnäolon tarve sekä saattohoitovaiheessa olevan vammaisen ihmisen henkilökohtainen avustaminen.

Työehtosopimuksen mukaisiin vähimmäispalkkoihin tehdään korotukset, jotka ovat linjassa yksityisen sosiaalipalvelualan palkkaratkaisun kanssa. Korotukset astuvat voimaan 1.1.2024 ja 1.7.2024.

Työntekijöille maksetaan joulukuussa 2023 kompensaatioerä, koska sopimus tuli niin myöhään voimaan. Erän suuruus on kokoaikatyössä 400 euroa. Osa-aikatyössä kompensaatio suhteutetaan työaikaan.

Työehtosopimukseen lisätään 1.1.2024 uusi kokemuslisäluokka 14 vuoden työkokemuksesta. 1.1.2024 kokemuslisään oikeuttavaksi työskentelyksi katsotaan kuukaudet, joina työntekijä on työskennellyt yhteensä vähintään 30 tuntia tai 14 työpäivää.

Työehtosopimukseen lisätään pitkän työvuoron korvaus 1.9.2024 alkaen.

Loppiainen ja helatorstai lisätään korvattaviin arkipyhiin, jolloin päästään yleisesti Suomessa käytössä olevaan tilanteeseen korvattavien arkipyhien osalta.

Sunnuntaityökorotuksen maksaminen alkaa jo edeltävänä päivänä kello 21.00.

Jaksotyöhön tulee mahdollisuus käyttää 4 viikon pituista jaksoa.

Sairausajan palkka maksetaan jatkossakin ilman karenssipäivää.

Lähde Heta-liitto ry