Vaihtelevan työajan lainsäädäntö uusiutunut 1.6.18

Uusi ns. nollatuntisopimuslaki tullut voimaan 1.6.18  Linkistä löytyy tiedotteemme Tiedote uudesta laista 2018

Laki löytyy finlexin lakikokoelmasta: https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2017/20170188
Lisätietoja myös Hetaliiton sivuilta https://heta-liitto.fi/nollatuntisopimuksia-koskevat-lait/