VAMMAISVERTAINEN AKTIVOI LIIKKUMAAN

Lounaissuomalainen liikunta- ja urheilukenttä sai keväällä uuden toimijan, kun vammaisvertaisliikuttajana toimiva Sanna Koivusalo aloitti työnsä.

Sanna toimii linkkinä harrastajien, seurojen ja kuntien välillä. Toiminnan tavoitteena on innostaa liikuntarajoitteisia liikkumaan ja tukea kivan harrastuksen löytymisessä. Toiminta lisää tietoisuutta soveltavan liikunnan harrastusmahdollisuuksista, liikunnan apuvälineistä sekä antaa vertaistukea liikkumisen haasteissa ja mahdollisuuksissa.
Liikuntarajoitteisella tarkoitetaan henkilöä, joka kokee liikunnallista toimintarajoitetta osallisuudessa jokapäiväisen elämän toimintoihin suhteessa ympäristöön. Toimintarajoite voi koskea esimerkiksi näkemistä, kuulemista, liikkumista, muistia, keskittymiskykyä, oppimista, työntekoa, oman käytöksen kontrollointia tai ahdistuneisuuden kokemista. Jos toimintarajoite koskee liikkumista, voidaan puhua liikuntarajoitteesta.

Seurat ja kunnat saavat kokemusasiantuntijalta apua soveltavan liikunnan harrastamisen järjestämisessä ja suunnittelussa ja lisää tietoa soveltavan liikunnan tarpeista. Tiedon saaminen sekä sen oikea-aikaisuus ja saavutettavuus haastavat harrastajien ja toimijoiden kohtaamista.

Kuvassa Sanna ja hänen esittelynsä

Sanna on itse liikuntavammainen ja hän on kokenut erilaisia haasteita liikuntaharrastamisen etsinnässä. Sanna on tutustunut monen soveltavan liikunnan lajiin ja välineeseen. Hän myös tiedostaa haasteen lähteä uuden harrastuksen pariin, jännityksen vieraista ihmisistä, epävarmuuden taidoista ja jopa pelon selviytymisestä.

Sanna on löytänyt tavat liikkua ja harrastaa yksilö- ja joukkuelajeja, kesä- ja talvilajeja liikunnan apuvälineillä ja ilman apuvälineitä. Harrastukset tarjoavat yhteenkuuluvuutta ryhmään, vastapainoa arkirutiineihin, uusia ystäviä, onnistumisen tunnetta, unohtamatta liikunnan antamaa hyvänolon tunnetta.

Vammaiset ja pitkäaikaissairaat liikkuvat keskimäärin vähemmän kuin muu väestö. Haasteita lisää lähiliikuntapaikkojen puute tai esteettömyysasiat, kuljetuspalvelut, avustajan puute sekä tietysti vamman tai sairauden tuottamat esteet. Liikunnalla voidaan helpottaa arjen askareista selviämistä, vähentää syrjäytymistä, lisätä sosiaalisia suhteita ja nostaa kuntoa.

Vertaisen kanssa kokemusten vaihtaminen ja haasteista juttelu on samaistuttavaa yhdenvertaista toimintaa, tasa-arvoista pohdintaa. Vammaisvertaisliikuttaja -pilotti kartoittaa toiminnan tarvetta ja hyötyjä sekä kehittää soveltavan liikunnan tiedon lisäämistä alueellamme.

LiikU ja Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkosto ovat mukana Paralympiakomitean Avoimet ovet -hankkeessa. Hankkeen viimeisen vuoden aikana keskitytään vammaisvertaispilotin kautta erityisesti siihen, että harrastajat löytävät toiminnan pariin.

Vammaisvertaisliikuttajaan voi olla yhteydessä suoraan: vammaisvertainen@liiku.fi tai p. 040 9000839.
Hän käy myös esittelemässä toimintaa ja esittäytymässä vertaistapaamisissa, seuroissa ja yhdistyksissä.