Opinnäytetyö Avustajakeskuksen Akuutista sijaisvälityksestä valmistunut

Paraisten Kuulutukset lehdessä juttua meistä

Tutkielmat: HENKILÖKOHTAINEN APU JA MONIMUOTOINEN OSALLISUUS ja AMMATTINA AVUSTAMINEN