Arvot

Avustajakeskuksen arvot ohjaavat henkilöstön toimintatapaa ja luovat arvopohjaa koko toiminnalle.

  • Olemme väylä osallisuuteen

Avustajakeskus on väylä osallisuuteen. Väylä kuvaa valinnanvapautta ja yksilöllisyyttä. Avustajakeskus toimii mahdollistajana sekä asiakkaalle että vapaaehtoiselle.

  • Palvelemme ammatillisesti ja tekemisen iloa kunnioittaen

Henkilöstön asiantuntemusta ja osaamista kehitetään jatkuvasti. Tekemisen ilo on jo arvo itsessään. Avustajakeskus pyrkii vahvistamaan myös vapaaehtoisten jaksamista ja kehittymistä tarjoamalla vertaistapaamisia ja koulutuksia yms. toimintaa tukevia palveluita.

  • Toimimme tuloksellisesti jatkuvuuteen ja ihmislähtöisyyteen perustaen

Avustajakeskuksen toiminta on läpinäkyvää ja taloudellisesti voittoa tavoittelematonta. Avustajakeskuksen tavoitteena on tuottaa palveluita asiakaslähtöisesti; avustajat, asiakkaat ja yhteistyökumppanit huomioiden.

  • Osaamme ja onnistumme yhdessä

Avustajakeskus toimii osana laajaa yhteistyöverkostoa. Avustajakeskuksen perustoiminnot tuotetaan yhteistyössä alueen vammaisjärjestöjen, kuntien, oppilaitosten sekä muiden toimijoiden kanssa.

Kuvituskuva, jossa kaksi animaatiohahmoa kävelee