Arvot

Avustajakeskuksen arvot, jotka ohjaavat toimintaamme:

  • Olemme väylä osallisuuteen
  • Palvelemme ammatillisesti ja tekemisen iloa kunnioittaen
  • Toimimme tuloksellisesti jatkuvuuteen ja ihmislähtöisyyteen perustaen
  • Osaamme ja onnistumme yhdessä