Erityisesti vapaaehtoisille

VAPAAEHTOISTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET

Vapaaehtoistoimintaa ohjaavat ja määrittelevät yhteisesti ja yleisesti hyväksytyt periaatteet. Ne toimivat ohjenuorana vapaaehtoiselle ja tiivistävät sen, mikä vapaaehtoistoiminnassa on tärkeää:

 • Vapaaehtoisuus
  Jokainen tulee mukaan toimintaan vapaaehtoisesti ja omasta halustaan.
 • Tasa-arvoisuus
  Kaikki vapaaehtoistyön osapuolet kohtaavat tasa-arvoisina.
 • Vastavuoroisuus
  Vapaaehtoistoiminta tuottaa vastavuoroista iloa ja hyvää mieltä kaikille osapuolille.
 • Palkattomuus
  Vapaaehtoistyöstä ei makseta palkkaa ja se on kulutonta. Matkoilla ja tapahtumissa asiakkaan tulee korvata syntyneet kulut esim. matkaliput ja pääsyliput.
 • Ei-ammattimaisuus
  Vapaaehtoinen toimii tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin eikä korvaa ammattityötä. Vapaaehtoinen ei tee kodinhoidollisia tai sairaanhoidollisia tehtäviä tai toimi kuljettajana.
 • Yhteistyö
  Vapaaehtoinen toimii tarvittaessa yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan omaisten, ammattihenkilöiden ja muiden asiakkaan mahdollisten tukiverkostojen kanssa.
 • Luotettavuus ja sitoutuminen toimintaan
  Vapaaehtoinen on luotettava ja tekee sovitut tehtävät. Vapaaehtoinen määrittelee itse, miten pitkäksi ajaksi hän haluaa toimintaan sitoutua.
 • Luottamuksellisuus ja vaitiolo
  Vapaaehtoinen on vaitiolovelvollinen. Et saa kertoa ulkopuolisille asiakkaastasi tunnistettavasti.  Voit kertoa vapaaehtoistyöstä Avustajakeskuksessa ja mitä siitä pidät, mutta ei kenen kanssa eikä asiakkaan henkilökohtaisia asioita. Vaitiolovelvollisuus jatkuu myös toiminnan päätyttyä.
 • Suvaitsevaisuus
  Vapaaehtoistoiminnassa suvaitaan kaikki mukana olevat. Vapaaehtoinen kunnioittaa ihmisten moninaisuutta.
 • Puolueettomuus
  Vapaaehtoinen toimii puolueettomasti ja toimii tasapuolisesti kaikkien edun mukaisesti. Ei levitetä aatteita tai ajatuksia, ei lähdetä haukkumaan ketään, vaan ollaan puolueettomia asioista, joista emme tiedä kaikkea.
 • Avustettavan ehdoilla toimiminen
  Asiakkaalla on itsemääräämisoikeus ja hän vastaa itse omasta elämästään. Hyvä avustaja on läsnä tilanteessa, aina valmiina ja reipas avustamaan tilanteessa kuin tilanteessa.  Ota huomioon asiakkaan toiveet ja tarpeet ja tiedä omat rajasi! Asioita tehdään yhdessä asiakkaan kanssa, ei puolesta.
 • Yhteisöllisyys
  Vapaaehtoistoiminnan kautta muodostuu tärkeitä yhteisöjä ja ystävyyssuhteita.
 • Oikeus tukeen ja ohjaukseen
  Vapaaehtoisella on mahdollisuus saada mm. organisaation ja vertaisten apua ja tukea. Avustajakeskuksen alueohjaaja on tukenasi.  Hän tulee mukaasi ensimmäisellä kerralla, jos koet tarvitsevasi tukea.  Hänelle voi kertoa asiakastilanteista ja keksiä ratkaisuja onnistumiseen.
 • Toiminnan ilo ja ihmisenä kasvaminen
  Vapaaehtoistyön on tarkoitus olla mielekästä tekemistä. Se tarjoaa elinikäistä oppimista ja mahdollisuutta itsensä kehittämiseen. Kannustamme ja tuemme sinua kokeilemaan.  Koskaan ei etukäteen tiedä mihin pystyy, meistä kaikista löytyy aina uusia puolia.

VAPAAEHTOISEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Vapaaehtoisilla on toiminnassamme myös oikeuksia ja velvollisuuksia. Vapaaehtoistoiminnan periaatteet ja vapaaehtoisen oikeudet ja velvollisuudet muodostavat yhdessä vapaaehtoistyön ”pelisäännöt”.

Vapaaehtoisen oikeudet Avustajakeskuksessa…

 • toimit vapaaehtoisena, tavallisen ihmisen tiedot ja taidot riittää
 • mielekäs vapaaehtoistyö, monipuolinen asiakaskunta – sitoudut itsellesi sopivaan tehtävään ja teet haluamaasi vapaaehtoistyötä haluamasi ajan
 • asiakas maksaa sinulle kulukorvauksen 7€/kerta (uinnit 9€/kerta)
 • oikeus kieltäytyä tarjotusta vapaaehtoistyöstä
 • oikeus koulutukseen ja perehdytykseen
 • oikeus ohjaukseen ja tukeen
 • vakuutus on voimassa Avustajakeskuksen kautta tehtävän vapaaehtoistyön aikana
 • oikeus osallistua virkistykseen ja vertaistapaamisiin
 • oikeus saada toiminnasta iloa ja hyvää mieltä

Vapaaehtoisen velvollisuudet Avustajakeskuksessa…

 • toimit vapaaehtoisena, et ammattityöntekijänä
 • sitoudut noudattamaan Avustajakeskuksen arvoja
 • et tee vapaaehtoistyötä päihteiden vaikutuksen alaisena
 • kunnioitat vaitiolovelvollisuutta ja asiakkaan itsemääräämisoikeutta
 • pidät kiinni sovituista keikoista ja ilmoitat ajoissa, mikäli sinulle tulee pakollinen este hoitaa jo sovittu keikka
 • noudatat vapaaehtoistyön periaatteita
 • otat yhteyttä Avustajakeskukseen, mikäli vapaaehtoistyön aikana tapahtuu jotain normaalista poikkeavaa
 • ilmoitat Avustajakeskukseen, mikäli haluat lopettaa vapaaehtoisena toimimisen
 • huolehdit myös itsestäsi ja omasta jaksamisesta vapaaehtoisena. Teet mittaamattoman arvokasta työtä, joten sinun hyvinvointisi on myös meille tärkeää!