EDELLISTEN VUOSIEN KUULUMISIA

KEVÄT 2019

Keskityimme olemassa olevien toimintamallien hiomiseen ja Lounais-Suomen Avustajakeskuksen tuetun vapaaehtoistoiminnan kokonaisuuden luomiseen. Hankkeen aikana perustetut ryhmät jatkoivat toimintaansa. Yhteistyö Pori Jazzin ja Ruisrockin kanssa oli vuonna 2018 niin hedelmällistä, että pääsimme toteuttamaan tuettua vapaaehtoistoimintaa tapahtumissa myös vuoden 2019 kesällä.

SYKSY 2018

Teimme menestyksellistä yhteistyötä Ruisrockin sekä Pori Jazz -festivaalin kanssa. Pori Jazzeilla hankkeen kautta tulleet vapaaehtoisemme toimivat saavutettavuuden yleisavustajina liikuntarajoitteisille tai esteettömyyspalveluita tarvitseville festivaalikävijöille. Avustajamme saivat mediassa paljon positiivista näkyvyyttä. Esimerkiksi Satakunnan kansa kirjoitti sivustoillaan artikkelin, jossa kehui tapahtuman esteettömyyttä. Artikkeli on luettavissa tämän linkin kautta:
https://www.satakunnankansa.fi/kulttuuri/esteettomyys-toimii-kirjurinluodossa-201087378/

Ruisrockissa tuetut vapaaehtoisemme jakoivat tapahtuman saavutettavuus-kyselyitä sekä yli 70-vuotiaille ilmaisia lippurannekkeita. Tämä yhteistyö oli niin onnistunutta, että sitä jatketaan myös tulevina vuosina.

Vuoden 2017 ja 2018 kevään aikana hankkeessa kokeiltiin erilaisia tuetun vapaaehtoistoiminnan toimintamalleja. Syksyllä tarkastellaan näiden kokeilujen tuloksia, kootaan koulutuksista saatuja palautteita, sekä toteutetaan laajempi kysely hankkeessa mukana olleille vapaaehtoisille ja yhteistyötahoille. Näin saadaan aineistoa toimivista käytänteistä, joiden perusteella muodostamme tulevaisuuden matalan kynnyksen vapaaehtoistoiminnan mallin Lounais-Suomen Avustajakeskukselle.

Aiemmin muodostetut ryhmät jatkavat toimintaansa normaaliin tapaan. Uuden tuetun vapaaehtoistoiminnan ryhmän muodostamme tänä syksynä Saloon yhteistyössä Salon seudun koulutus oy:n ja Kototakuu -hankkeen kanssa.

KEVÄT 2018

Syksyllä projektissa toteutettiin jo muutama tuetun vapaaehtoistoiminnan keikka Häävuoren palvelukeskukseen. Toiminta sai niin hyvän vastaanoton, että Vakka-Suomen Sanomat tekivät meistä lehtijutun! Mynämäellä toimivan ryhmän lisäksi, käynnistettiin yhteistyötä monella muullakin Avustajakeskuksen toiminnan alueella.

Turussa tehdään tiivistä yhteistyötä Turun kaupungin vammaispalveluiden ja vanhuspalveluiden kanssa. Vammaispalveluiden kautta olemme löytäneet joukon erityisestä tuesta hyötyviä vammaispalveluiden asiakkaita, jotka tekevät  vapaaehtoistyötä erään Turussa toimivan vanhainkodin asiakkaille. Toiminta painottuu ikäihmisten kanssa ulkoiluun ja yhteislaulamiseen. Niin kuin Mynämäellä, myös Turussa projektin kautta toimivat vapaaehtoiset ovat tuoneet iloa ja piristystä ikäihmisten arkeen!

Projekti on kevään 2018 aikana levittänyt siipiään myös Satakunnan alueella: teemme tällä hetkellä Porissa tiivistä yhteistyötä Satakunnan yhteisökeskuksen Maahanmuuttajanuoret 360 -hankkeen ja Pori Jazzin kanssa. Tämän yhteistyön hedelmänä Avustajakeskuksen taustatukivapaaehtoiset pääsevät yhdessä maahanmuuttajanuorten kanssa tekemään vapaaehtoistyötä Pori Jazz -tapahtumassa 19.-21.7.2018

Haluan antaa ison kiitoksen ja kumarruksen kaikille vapaaehtoisille, jotka ovat olleet mukana toteuttamassa projektia! Teette hyvää työtä, eikä tämä olisi mahdollista ilman teidän panostanne! Jatkakaa samaan malliin!

Kehitämme projektissa uusia vapaaehtoistoiminnan malleja ja pyrimme tekemään mahdollisimman monipuolista yhteistyötä alan eri toimijoiden kanssa. Sosiaalista mediaa ja avustajakeskuksen kuukausitiedotteita seuraamalla saa tietoa projektin tulevista tapahtumista ja koulutuksista.

SYKSY 2017

Keväällä suunniteltiin tuetun vapaaehtoistoiminnan malleja ja nyt syksyllä näitä malleja on tarkoitus ottaa käytäntöön. Mynämäellä toimivan Koivikkokujan toimintakeskuksen asiakkaat sekä heidän kanssaan toimivat taustatukivapaaehtoiset ovat saaneet koulutuksensa, ja he lähtevät toteuttamaan tuettua vapaaehtoistoimintaa Häävuoren palvelukeskukseen. Tämän kaltaista toimintaa on syksyn aikana tarkoitus käynnistää ympäri Lounais-Suomea, yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa.