Eesti keeles

Tere Tulemast!

Avustajakeskus teenindab teid abistamisega seotud küsimustes Varsinais-Soomes ja Satakunnas. Meie pikaaegne, 25-ne aastane kogemus on andnud meile vöimaluse ajada puudega inimeste asju piirkondlikult ja üleriigiliselt. Tegevust juhib Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry.

Enamus sügava liikumis- või nägemispuudega inimesi vajab aktiivseks ühiskonnas osalemiseks ja iseseisvaks toimetulekuks füüsilist abi. Isikliku abistaja teenuse olemasolu vähendab puudega inimeste sõltuvust oma pereliikmetest ja sõpradest, kes on olnud siiani peamisteks abilisteks ning annab puudega inimestele võimaluse elada iseseisvalt. Puudega inimene on isiklikule abistajale tööandja.

Me vahendame:

 • vabatahtlike abilisi (vapaaehtoistyöntekijä) vaba aja veetmiseks ja isiklike asjade ajamiseks n. arsti juures käimiseks
 • tugiisikuid (tukihenkilö) ja isiklikke abistajaid palgatööle

Me koolitame:

 • isiklikuks abistajaks tahtjaid
 • meie kaudu tööl olevaid isiklikke abistajaid (henkilökohtainen avustaja),
 • tööandjaid ja puudega inimesi, kes soovivad saada tööandjaks.
 • muid rühmi vajadusel ms. õpilasi ja spetsialiste

Me toetame ja nöustame :

 • vöta ühendust abistamisega seotud asjades, saad meilt isikliku kontakti ja koos leiame lahenduse küsimusele
 • me jagame informatsiooni köigile soovijatele
 • meie registris olevad abistajad saavad alati uut ja päevakohast informatsiooni
 • me teeme koostööd meediaga ja arendame meie tegevust
 • üksi me ei toimi, koostööd organiseeritakse ja arendatakse koos teiste organisatsioonidega, omavalitsuste ja muude sellel alal toimivate ettevötetega.