MuistiKaVeRi® -toiminta muistiasiakkaiden tukena

MuistiKaVeRi®-toiminta sai alkunsa Vapaaehtoiset avustajat muistiasiakkaille -hankkeesta (2011–2015). Hankkeen avulla haluttiin tukea muistisairaan laadukasta elämää vapaaehtoistoiminnan ja avustajien kautta. Hankkeen myötä järjestettiin koulutuksia ja kehitettiin toimintaa yhteistyökumppaneiden kanssa. Muistiasiakkaille luotiin heille suunniteltu palvelu, joka tuli osaksi perustoimintaa.

MuistiKaVeRi® on koulutuksen saanut vapaaehtoistoinen, joka toimii muistisairaan ihmisen kaverina ja tukee omannäköistä elämää. MuistiKaVeRi®-tuottaa mielihyvää ja tarjoaa elämyksiä, mitkä vaikuttavat muistisairaan ihmeisen hyvän elämän kokemiseen. MuistiKaVeRi® voi toimia esimerkiksi muistiasiakkaan kalakaverina, kirpparikaverina, teatterikaverina, tanssikaverina, hiihto- ja lenkkikaverina, kauppakaverina tai ihan vaan kaverina yhteisen ajan jakamiseen. (Lisätietoja tästä)