Palkallinen toiminta

Yleistä Lounais-Suomen Avustajakeskuksen palkallisesta toiminnasta —henkilökohtainen apu järjestettynä työnantajamallilla

Avustajakeskus tukee henkilöitä, joilla on vammaispalvelulain mukaisen työnantajamallisen henkilökohtaisen avun päätös, tukihenkilöpäätös tai omaishoidon lomituspäätös oman kunnan sosiaalitoimesta. He voivat hakea henkilökohtaista avustajaa, tukihenkilöä tai omaishoitajan lomittajaa Avustajakeskuksen oman välityspohjan kautta. Lisäksi työnantajien omassa osassa kotisivuilla on löydettävissä työnhakijoiden mainoksia.

Työnantaja itse päättää kenet valitsee avustajaksi. Avustajalta voidaan toivoa monenlaista osaamista ja taitoja, riippuen työnantajan tarpeista.

Avustajakeskus etsii koko ajan henkilöitä, joita avustajan työ kiinnostaa ja järjestää heille Avustajainfoja, joissa saa perustietoa työstä ja siihen vaikuttavista asioista. Infojen jälkeen kiinnostuneet tulevat vielä keskustelutilaisuuteen alueohjaajan kanssa ja sen jälkeen he voivat rekisteröityä työnhakijaksi keskukseen. He pääsevät katsomaan paikkoja omalla välityspohjalle, jossa kuitenkaan ei ole suoraan kenenkään yhteystietoja tai työnantajat eivät ole tunnistettavissa.

Avustajakeskus ylläpitää rekisteriä avustajan työtä hakevista henkilöistä ja tiedottaa heille avoinna olevista työpaikoista ja tehtävistä kotisivuillaan. Avustaja pystyy itse määrittämään minkä tyyppistä työtä haluaa hakea. Avustajan työn tekemiseen ei vaadita pätevyyttä antavaa tutkintoa. Hän pystyy myös mainostamaan itseään työnantajille.

Työnantajamalli on henkilökohtaisen avun järjestämistapa, jossa vammainen henkilö palkkaa avustajan itse ja kunta korvaa vaikeavammaiselle henkilölle avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset sekä sellaiset muut kustannukset, jotka johtuvat työnantajan lakisääteisistä velvoitteista. Työnantajamalli on haluttu luoda sellaiseksi, että vaikeavammaisen henkilön itsemääräämisoikeus, osallisuus ja omat valinnat toteutuvat käytännössä. Työnantajavelvoitteet hoitaa lähtökohtaisesti vaikeavammainen henkilö itse, joten hänellä on myös työnantajan oikeudet ja velvollisuudet.

Alla olevista linkeistä enemmän tietoa:

HALUAN AVUSTAJAKSI

HAEN PALKALLISTA AVUSTAJAA

Välityspalvelun lisäksi tarjoamme
  • Ohjausta ja neuvontaa työsuhdeasioihin palvelunumerossamme, kotisivuilla sekä tapahtumissamme
  • Koulutusta
  • Vertaistukea
  • Tiedotusta ajankohtaisista asioista

Mitä henkilökohtainen apu on?

Henkilökohtainen apu mahdollistaa vammaiselle ihmiselle itsenäisen elämän.
Se on vammaispalvelulain turvaama palvelu, joka myönnetään hakijan yksilöllisen tarpeen perusteella. Henkilökohtainen apu kohdistuu toimiin, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä.

Henkilökohtainen apu työnantajamallilla

Työnantajamalli on henkilökohtaisen avun järjestämistapa, jossa vammainen henkilö palkkaa avustajan itse ja kunta korvaa vaikeavammaiselle henkilölle avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset sekä sellaiset muut kustannukset, jotka johtuvat työnantajan lakisääteisistä velvoitteista.  

Työnantajamalli on haluttu luoda sellaiseksi, että vaikeavammaisen henkilön itsemääräämisoikeus, osallisuus ja omat valinnat toteutuvat käytännössä. Työnantajavelvoitteet hoitaa lähtökohtaisesti vaikeavammainen henkilö itse, joten hänellä on myös työnantajan oikeudet ja velvollisuudet.

Työnantajien yleiset sivut sekä Tuettu Työsuhde®-palvelun käyttäjien sivut