Tuettu työsuhde®

Tuettu työsuhde® -palvelu on Lounais-Suomen Avustajakeskuksen järjestämä erityispalvelu, jonka tarkoituksena on tukea henkilökohtaisen avun työsuhteen osapuolia. Tuettu työsuhde® -palvelun työnantajalle myöntää kunta ja työnantaja hyväksyy palvelun antamallaan valtakirjalla. Palvelu on työnantajalle maksuton. 

Tuettu työsuhde® -palvelu sisältää henkilökohtaisen avustajan palkanmaksun ja siihen liittyvien työnantajan velvoitteiden hoitamisen sekä lakisääteisten vakuutusten ja työterveyshuollon sopimusten järjestämisen työnantajan valtakirjalla.

Avustajakeskuksen oma alueohjaaja on tukena ja apuna työsuhteeseen liittyvissä asioissa ja mahdollisissa ongelmatilanteissa. Alueohjaaja tapaa työsuhteen osapuolet henkilökohtaisesti työsuhteen alkaessa ja tarvittaessa työsuhteen eri tilanteissa. Tapaamisen yhteydessä annetaan myös kirjallinen materiaali työsuhteen osapuolten tueksi.

Avustajakeskus on erikoistunut henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentaan. Palkanlaskennan ohjaus ja neuvonta on Tuettu työsuhde® -palvelun osapuolten käytettävissä.

Yhteydenotot asiassa toiminnanjohtaja Sirke Salmela puh. 041 4567071 tai sirke.salmela@avustajakeskus.fi