På svenska

Assistentcentret betjänar i assistentrelaterade ärenden i Egentliga Finland och Satakunda.

Under våra 20 verksamma år har vi nationellt och regionsmässigt fört fram assistensrelaterade ärenden. Verksamheten leds av Åbo muskelhandikappförening rf.

Vi förmedlar

·    frivilligarbetare som assistenter för frititidssysselsättningar, ärenden osv.
·    assistenter till lönesatta/lönebelagda arbetsuppgifter, t.ex. personlig assistent, stödperson

Vi skolar

·    genom grundkurser de personer som vill bli assistenter
·    assistenter som deltar i verksamheten till vidare utbildningar
·    personer som är eller vill bli arbetsgivare
·    andra grupper enligt behov, t.ex. studerande, experter…

Vi stöder, handleder och rådgiver

·    ta kontakt i assistentrelaterade ärenden, du får personlig kontakt och vi arbetar vidare för ditt ärende
·    vi har fungerande stödgrupper för assistenter och arbetsgivare
·    vi informerar
·    vi har informationstillfällen om assistansrelaterade ärenden
·    personer som har registrerat sig hos oss får ett infoblad med aktuell information
·    vi samarbetar med median
·    vi samarbetar och utvecklar
·    vi kan inte fungera ensamma. Verksamheten organiseras och utvecklas i tätt samarbete med områdets organisationer, kommuner samt andra branchers aktörer
·    vi medverkar i olika närverk där assistentrelaterade ärenden förs vidare
·    vi hör kundens röst, önskemål och behov

Verksamhetsledare Sirke Salmela tfn. 041 456 7071, email sirke.salmela@avustajakeskus.fi

Assistentcentret har dejour
Må-To kl 9-12 tfn. 02 251 8549

Om du har frågor, vi svarar ma-to klo 13-15 tfn 2518549

Du söker en frivillig assistent

Vi förmedlar assistenter till synskadade, rörelsehindrare och utvecklingsstörda personer i alla åldrar.
Känner du att du skulle behöva stöd och hjälp när du skall göra t ex ett läkarbesök?
Behöver ditt utvecklingsstörda barn en assistent till simbassängen eller till omklädningsrummet?
Eller skulle du vistas utomhus oftare, om du hade någon som skulle skydda att rollatorn håller sig på vägen?
Skulle din shopping tur, ett besök på teatern eller ett besök hos din syster lyckas bättre om du hade en eskort med dig?
Assistentcentret förmedlar frivilliga assistenter i Egentliga Finland och Satakunda
I vårt register har vi ett omfattande nätverk av aktiva frivilliga assistenter. När du behöver hjälp, behöver du bara ringa till oss.
En frivilligarbetare tar ingen lön för sitt arbete, men andra eventuella möjliga kostnader ersättas (bl.a. biobiljett, bussresor etc.) Assistenten betalas en reseersättning på 7 euro.

När du letar en frivillig assistent genom oss, frågar vi av dig bland annat följande information:
–          Namn
–          Adress
–          Övriga kontaktuppgifter
–          Skadans eller sjukdomens art: till exempel rörelsehinder, synskada eller utvecklingsstörning
–          Hjälpmedel som du behöver för din sjukdom eller skada: till exempel rullstol eller kryckor
–          Var och när behöver du en assistent
–          Kom ihåg att lämna din assistentansökan i tid! Då kan vi hitta en lämplig assistent åt dig mer sannolikt.

Du söker en personlig assistent

När du har mottagit ett beslut om personlig assistent kan du ansöka om en anställd genom att ringa till vår assistentförmedlingsnummer. Om din anställda blir sjuk kan du ansöka om en vikarie genom oss.
Vi förmedlar assistenter i Egentliga Finland och Satakunda.

Förutom förmedlingsservice erbjuder vi
–    Stöd i tillvänjning av personlig assistent
–    Stöd i anställningsförhållande ärenden
–    Utbildning
–    Kamratstöd
–    Information om aktuella ärenden

Följande information behövs
När du ansöker en personlig assistent genom oss behöver vi bl.a. följande information:
–    Namn
–    Adress
–    Personbeteckning
–    Övriga kontaktuppgifter
–    Beslutets information: till exempel antalet timmar och lön
–    Skadans eller sjukdomens art: till exempel typ av rörelsehinder, synskada eller utvecklingsstörning
–    Hjälpmedel som du behöver för din sjukdom eller skada: till exempel rullstol eller kryckor
–    Information om arbetet: arbetstid, arbetsbeskrivning och så vidare
–    Dina önskningar angående assistenten

Efter det söker vi tillsammans en lämplig assistent åt dig. Det är du som bestämmer vem som kommer att intervjuas och vem som du vill anställa. När du väl hittat en lämplig assistent stöder vi dig också i inskolningen av assistenten, samt i olika anställningsförhållnings ärenden. Vi informerar dig också om olika skolningar och kamratstödsgrupper.