På svenska

Assistentcentret betjänar i assistentrelaterade ärenden i Egentliga Finland och Satakunta

Under våra 29 verksamma år har vi nationellt och regionsmässigt fört fram assistensrelaterade ärenden. Verksamheten leds av Sydvästra Finlands Muskelhandikappförening rf

Värdena för assistentcentret som styr våra åtgärder:
Vi är en inkörsport till inkludering
Vi tjänar professionellt och med respekt för glädjen att göra saker
Vi arbetar lönsamt baserat på kontinuitet och människocentrering
Vi kan och lyckas tillsammans

Publikationen som firar 20-årsjubileum kan läsas på denna länk: JUBILEUMSPUBLIKATION (bara på finska)

Vi förmedlar
 • frivilligarbetare som assistenter för frititidssysselsättningar, ärenden osv.
 • assistenter till lönesatta/lönebelagda arbetsuppgifter, t.ex. personlig assistent, stödperson

Vi skolar
 • genom grundkurser de personer som vill bli assistenter
 • assistenter som deltar i verksamheten till vidare utbildningar
 • personer som är eller vill bli arbetsgivare
 • andra grupper enligt behov, t.ex. studerande, experter…
Vi stöder, handleder och rådgiver
 • ta kontakt i assistentrelaterade ärenden, du får personlig kontakt och vi arbetar vidare för ditt ärende
 • vi har fungerande stödgrupper för assistenter och arbetsgivare
 • vi informerar
 • vi har informationstillfällen om assistansrelaterade ärenden
 • personer som har registrerat sig hos oss får ett infoblad med aktuell information
 • vi samarbetar med median
 • vi samarbetar och utvecklar
 • vi kan inte fungera ensamma. Verksamheten organiseras och utvecklas i tätt samarbete med områdets organisationer, kommuner samt andra branchers aktörer
 • vi medverkar i olika närverk där assistentrelaterade ärenden förs vidare
 • vi hör kundens röst, önskemål och behov

Assistentcentret har dejour
mån – tor 02 251 8549

Kl. 9 – 12 förmedlingar
Kl. 13 – 15 handledning