Vapaaehtoisavustajat muistiasiakkaille projektin arviointituloksia

Saimme Kuntoutussäätiöltä ensimmäisiä tietoja avustajien ja muistiasiakkaiden palautekyselystä. Kiitos kaikille vastanneille! Kyselyjä tulee kaikille vakituisille avustajille, joiden asiakkaalla on muistioireita, ja myös niille keikka-avustajille, jotka tekevät useampia keikkoja muistioireisille asiakkaille. Saatu palaute on meille ensiarvoisen tärkeää toiminnan kehittämiseksi!

Vapaaehtoiset avustajat olivat saaneet tietoa projektista ensisijaisesti Avustajakeskuksesta, toiseksi enitern toimintaan oli tutustuttu lehti-ilmoitusten perusteella. Omaiset ja läheiset olivat saaneet tiedon pääosin kohtaamiensa ammattiryhmien kautta. Välityspalvelun toimivuus arvioitiin kaikkien vastanneiden mielestä toimivan hyvin tai erinomaisesti. Erityisen hyvää vastausten perusteella on tiedonsaanti sekä avulias ja osaava henkilökunta.

Ensimmäinen ohjattu tapaaminen arvioitiin seuraavan kaltaisesti: Tapaaminen on saatu lähes aina sovittua kohtuullisessa ajassa. Tapaaminen koetaan kaikille osapuolille tärkeäksi ja hyödylliseksi. Omaiset korostavat hyvää tunnelmaa, turvallisuutta ja luottamusta. Muistiyhdistyksen ja Avustajakeskuksen työntekijöiltä saatu tuki: Vapaaehtoiset ja omaiset kokevat saavansa tukea tarvittaessa. Työntekijät ovat helposti tavoitettavissa ja heiltä saa tarvittavat tiedot vapaaehtoisena avustajana toimimiseen. Vapaaehtoiset kokevat saavansa riittävästi tunnustusta toiminnastaan. Vapaaehtoisia on tuettu myös tukisuhteen päättymisen käsittelyssä.

Toiminnasta sai kiinnostumaan:

Halu auttaa
Aikaa ja mahdollisuus tehdä jotain antoisaa
Avustajakeskuksen yhteyshenkilön ehdotus

 

Toimeksiantoihin sisältyy useimmiten:
Ulkoilua ja/tai muuta liikuntaa
Seurustelua
Kaupassa, lääkärissä ja pankissa käymistä

 

Valtaosa vastaajista koki koulutuksen/koulutusten:
– Lisänneen heidän tietämystään muistisairauksista melko tai erittäin paljon (6/8
vastaajaa).
 – Antaneen heille erittäin paljon valmiuksia toimia muistisairaiden kanssa (6/8
vastaajaa).
 – Vastaajat kertoivat oppineensa ja voivansa hyödyntää käytännössä
 – Muistisairauksien syitä ja sairauden eri tasoja
 – Miten toimia muistisairaan kanssa
 – Liikunnan ja säännöllisen päiväohjelman merkityksen
 – Kohtaamaan muistisairaan avoimemmin
 – Varmuutta toimia avustajana
 – Mahdollisia toimintamuotoja
 – Helpot ja yksinkertaiset jumppaohjeet

Palautetta saatte toki edelleen antaa meille suoraankin, kaikki palaute on aina tervetullutta!