Koronatiedote ja Avustajakeskuksen toiminta (25.6.2020)

Avustajakeskuksen vapaaehtoistoiminta ja välitys palaa normaalitoimintaan 1.7.2020 alkaen hallituksen linjausten mukaisesti.

LÄHDE: https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/ajankohtaisaineistot

Suositus yli 70-vuotiaiden fyysisten kontaktien välttämisestä puretaan

Valtioneuvosto ei enää anna tiettyyn ikärajaan perustuvaa suositusta fyysisten kontaktien välttämisestä. Lähikontakteissa on kuitenkin hyvä noudattaa edelleen pidättyvää linjaa yksilöllistä harkintaa käyttäen, ottaen huomioon henkilön kokonaistilanne ja yksilölliset riskitekijät.

Lähikontaktien välttämisellä on onnistuttu suojaamaan ikääntynyttä väestöä koronavirustartunnoilta. Suosituksen käytännön toteutuksesta on kuitenkin aiheutunut hyötyjen lisäksi myös kielteisiä vaikutuksia 70 vuotta täyttäneiden henkilöiden fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille ja toimintakyvylle.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antavat tarvittaessa toimivaltansa puitteissa hygienia- ja muita ohjeita, joilla ikääntyneiden tartuntariskiä voidaan pienentää.

Iäkkäiden ja muiden riskiryhmien ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköt

Ympärivuorokautisen hoidon yksiköiden iäkkäille ja muihin riskiryhmiin kuuluville asiakkaille tulee järjestää mahdollisuus turvallisesti tavata läheisiään esimerkiksi järjestämällä erillisiä suojattuja tapaamistiloja tai ulkona riittävästä suojautumisesta huolehtien. Toiminnassa on myös tuettava asiakkaiden toimintakykyä eri tavoin. Hallitus suosittelee, että ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköiden asiakastiloihin pääsy rajataan edelleen pääsääntöisesti yksikön henkilökuntaan. Epidemian leviäminen riskiryhmien asumispalveluyksiköissä on yhä merkittävä riski. Covid-19-infektio on yleisvaarallinen tartuntatauti, jonka tiedetään olevan vaarallinen erityisesti iäkkäille ja muille riskiryhmiin kuuluville ihmisille. Vierailukiellosta päättää yksikön johtaja.  Vierailukielto ei kuitekaan koske asiakkaan liikkumista yksiköstä ulos.

Suositus ei koske asiakkaalle välttämätöntä palvelua antavia henkilöitä, kuten esimerkiksi kuntoutustyöntekijöitä tai henkilökohtaisia avustajia, vierailut yksiköissä ovat edelleen sallittuja. Kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien asiakkaiden läheiselle tulee järjestää mahdollisuus tavata läheistään turvallisin järjestelyin.

Kaikkien ikäryhmien on edelleen suositeltavaa ottaa huomioon yleisiä ohjeita tartuntariskin vähentämiseksi.

Ohjeita:  https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus