Tuettu vapaaehtoistoiminta

Tuetun vapaaehtoistoiminnan tarkoituksena on edistää kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan saavutettavuutta. Lähtökohtana on toive siitä, että jokaisella tulisi olla myös vapaaehtoisena mahdollisuus osallisuuteen ja toimijuuteen.  Lounais-Suomen Avustajakeskuksen on toiminnallaan tarkoitus madaltaa kynnystä osallistumiseen ja saada mukaan toimintaan monimuotoisempi joukko vapaaehtoisia.

”Oma polku” -palvelu

Kenelle?

Palveluun voi ohjautua kuka tahansa, joka kokee tarvitsevansa tukea päätökseensä ryhtyä vapaaehtoiseksi.

Mikä ?

Oma polku – palvelu on matalankynnyksen tapaaminen, joka on samalla informatiivinen – haastattelun omainen. Tapaamisella vapaaehtoiseksi haluava kohtaa alueellaan vapaaehtoistoimintaa koordinoivan alueohjaajan, josta tulee myöhemmin hänen korostuneen tuen työntekijänsä Avustajakeskuksessa.

Mitä ?

Ohjauksessa käydään selkeällä kielellä läpi Avustajakeskuksen vapaaehtoistoiminta. Tapaamisen aikana mietitään vapaaehtoisen oikeuksia, vastuita, velvollisuuksia ja vapaaehtoisen omia tarpeita vapaaehtoisena.

Jatko

Tapaamisen päätteeksi vapaaehtoinen ja alueohjaaja miettivät yhdessä jatkotoimia. ”Tuliko informaatiota tarpeeksi päätöksentekoon?”, ”sopiiko Avustajakeskuksen vapaaehtoistoiminta minulle?” ja mikä tärkeintä ”Tarvitsenko tukea toiminnassa?”. Jatkotoimenpiteet riippuvat näiden kysymysten vastauksista.

Tuettu yksilötoiminta

Avustajakeskuksessa voi lähteä toteuttamaan vapaaehtoistoimintaa myös tuetusti. Tuettu vapaaehtoistoiminta räätälöidään aina vapaaehtoisen tarpeisiin nojautuen. Tuki voi olla toiminnan alkumetreillä korostunutta toiminnanohjauksellista tukea omalta Avustajakeskuksen työntekijältä ns. alueohjaajalta. Vapaaehtoiselle voidaan myös hakea Avustajakeskuksen rekisterissä oleva vapaaehtoinen taustatukihenkilöksi. Näin ollen toimintaan uutena tullut vapaaehtoinen saa ensikäden tukea kokeneemmalta vapaaehtoiselta. Taustatukihenkilö voi tarpeen tullen myös olla mukana ensimmästä vapaaehtoiskäyntiä tukemassa.

Tuettu yksilötuki on aina väliaikainen ratkaisu toiminnan alkumetreille. Päämääränä on, että vapaaehtoinen kokee tuen kautta kykenevänsä jatkamaan toiminnassa itsenäisesti.

Tuettu ryhmätoimiminta

Ryhmätoiminta muodossa tuetut vapaaehtoiset toteuttavat vapaaehtoistoimintaa ryhmänä. Asiakkaina toimivat mm. palvelutalojen tai ryhmäkotien asukkaat. Ryhmä käy yhdessä järjestämässä ulkoiluhetkiä, bingoa tai vaikka kaakaohetken asukkaille. Ryhmän mukana kulkee 2-3 taustatukivapaaehtoista.

Ryhmätoiminta on ensisijaisesti erityistä tukea tarvitseville vapaaehtoisille, jotka hyötyvät vahvasti korostuneesta vapaaehtoistoiminnantuesta.

Ryhmätoimintaa toteutetaan tällä hetkellä Mynämäellä, Turussa ja Salossa

Toiminnasta voi kysyä lisää, Kuu-Katjaana Sillanpää (etunimi.sukunimi@avustajakeskus.fi) puhelin 040 350 5135

Aiheesta muualla

Kansalaisareenan ”Tuettu vapaaehtoistoiminta – Avain osallisuuteen” – julkaisu.

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL) ”Vapaaehtoistoimintaa järjestämällä ja tukemalla voidaan lisätä osallisuutta. Linkki

Kotouttaminen.fi blogikirjoitus: Tuettu vapaaehtoistoiminta ohjaa myös maahanmuuttajia vapaaehtoistoiminnan pariin.  Linkki.

Lounais-Suomen Avustajakeskus kehitti toimintaa ”Tuettua vapaaehtoistoimintaa” -hankkeen kautta vuosina 2017-2020.