Avustajakeskus.fi|Siirry sisältöön|Svenska|In english|по-русски|Eesti|Kirjaudu sisään

Tuettu vapaaehtoistoiminta 2017-2020 -hanke

Tuettu vapaaehtoistoiminta -hankkeen tarkoituksena on edistää kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan saavutettavuutta. Hankkeen lähtökohtana on toive siitä, että jokaisella tulisi olla myös vapaaehtoisena mahdollisuus osallisuuteen ja toimijuuteen.  Hankkeessa olemme luoneet erilaisia toimintamalleja, joissa vapaaehtoistoimintaa voidaan räätälöidä yksilöllisten tarpeiden ja taitojen mukaisesti. Tavoitteena on madaltaa kynnystä osallistumiseen ja saada mukaan toimintaan monimuotoisempi joukko vapaaehtoisia.


Tärkeä idea tuetun vapaaehtoistoiminnan taustalla on mentorointimalli. Tämä tarkoittaa, että Avustajakeskuksen kokenut vapaaehtoinen ohjaa ja tukee erityisestä tuesta hyötyvää vapaaehtoista avustamistehtävässä. STEAn (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) projektirahoituksen avulla olemme kehittäneet vuodesta 2017 lähtien erityisryhmille tuettua vapaaehtoistoimintaa. Maahanmuuttajat, lievästi kehitysvammaiset ja mielenterveyskuntoutujat ovat ryhmiä, joita ei ennen olla nähty yhteiskunnassa aktiivisina toimijoina vaan enemmänkin avun kohteina. Lounais-Suomen Avustajakeskuksen toimintaan osallistuneet tuetut vapaaehtoiset ovat kokeneet, että muita auttaessaan he itse ovat olleet aktiivisia toimijoita ja saaneet rohkeutta vaikuttaa enemmän omaan elämäänsä. Maahanmuuttajat ovat päässeet tutustumaan suomalaiseen kulttuuriin ja pystyneet käyttämään vapaaehtoistyössä arkikieltä. Osallistujat ovat kertoneet vapaaehtoistyön kautta syntyneestä halusta toimia myös henkilökohtaisena avustajana – Avustajakeskuksen kautta mahdollinen siirtymisreitti työelämään onkin olemassa.


Hankkeen ensimmäisenä vuotena keskityttiin suunnittelutyöhön, yhteistyömahdollisuuksien kartoittamiseen ja markkinointiin. Seuraavina vuosina suunnitelmia ja ideoita testattiin käytännössä.  Tuolloin aloitettiin ikäihmisten ulkoilu- ja virkistystoiminta sekä tapahtuma-avustaminen musiikkifestivaaleilla. Hanke sai jatkorahoituksen vielä vuoden 2020 loppuun. Tähän mennessä tuettu vapaaehtoistoiminta on keskittynyt ryhmämuotoiseen toimintaan. Tuetut vapaaehtoiset ovat taustatukivapaaehtoisten kanssa käyneet yhdessä ulkoilemassa ikäihmisten kanssa Turussa, Salossa ja Mynämäellä. Tuettu vapaaehtoistoiminta on ollut useana kesänä mukana Pori Jazzissa ja Ruisrockissa. Festivaaleilla vapaaehtoisemme ovat toimineet yleisavustajina ja esteettömyyspalveluissa. Tänä vuonna ulkoilutoiminnan ja tapahtuma-avustamisen lisäksi keskitymme räätälöitävän yksilötukimallin pilotointiin ja kehittämiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tuettu vapaaehtoinen voi koulutetun taustatukivapaaehtoisen kanssa päästä tuetusti tekemään ensimmäisiä avustamiskäyntejään ja saada yksilöllistä tukea juuri omiin tarpeisiinsa. Tänä vuonna myös taustatukivapaaehtoisuuden kehittäminen on tärkeässä roolissa. Projektirahoituksen turvin luodaan tuetun vapaaehtoistoiminnan järjestelmä, joka on jatkossa niin Lounais-Suomen Avustajakeskuksen työntekijöiden, kuin myös vapaaehtoistenkin käytössä.

HANKKEEN TAVOITTEET

 • Kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia, kuten kunnat ja yhdistykset
 • Tavoittaa erityisryhmiin kuuluvia henkilöitä, jotka haluavat ottaa osaa vapaaehtoistoimintaan
 • Mahdollistaa ja osallistaa vapaehtoisen omia tarpeita kuunnellen
 • Poistaa eriarvoisuutta sekä luoda avointa ja huomioonottavaa vapaaehtoistoiminnan ilmapiiriä
 • Luoda vapaaehtoisten rinki, jossa toimii inklusiivinen me–henki. Erityisryhmien vapaaehtoiset eivät ole oma ryhmänsä – Avustajakeskuksen vapaaehtoiset toimivat yhdessä

HANKKEEN MENETELMÄT

 • Toimia kehittämisessä yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa tehdään yhdessä – periaatteella
 • Ottaa aktiivisella otteella osaa alueen tapahtumiin ja järjestötapaamisiin sekä luoda uusia kontaktiväyliä
 • Järjestää uudentyyppisiä vapaaehtoistyön koulutuksia erityistarpeet huomioon ottaen
 • Kehittää toimiva mentorointijärjestelmä, jossa pidempään vapaaehtoisina toimineille annetaan mahdollisuus siirtää tietotaitoaan siitä hyötyville
 • Luoda aktiivinen tukimuoto, jossa vapaaehtoisen suuntaan tapahtuva yhteydenpito on korostunut
 • Rohkaista uusia vapaaehtoisia ottamaan aktiivisesti osaa yhteisiin tapaamisiin ja virkistyspäiviin sekä osallistua niiden suunnitteluun

Näiden neljän vuoden aikana olemme pystyneet madaltamaan kynnystä osallistumiseen ja mukaan toimintaan on saatu entistä monimuotoisempi joukko mahtavia vapaaehtoisia! Lämpimät kiitokset kaikille mukana olleille vapaaehtoisille, on ollut ilo tutustua teihin! Minä siirryn ihan erilaisiin haasteisiin, kun äitiysloma alkaa syyskuun alkupuolella ja jäämme odottamaan uuden pienen perheenjäsenen syntymää. Tuettu ryhmätoiminta ikäihmisten ulkoilutuksessa jatkuu alueohjaajien ottaessa ohjat käsiinsä. Myös Pori Jazz ja Ruisrock ovat olleet halukkaita jatkamaan yhteistyötä, ja uusi yksilötukimalli on osa Avustajakeskuksen tuettua vapaaehtoistoimintaa jatkossakin. Jos ilmenee kysyttävää projektikoordinaattorin siirryttyä syrjään, voi jatkossa ottaa yhteyttä järjestösuunnittelija Kuu-Katjaana Sillanpäähän (kuu-katjaana.sillanpaa@avustajakeskus.fi).


Syysterveisin, Maarit

Kuvassa Maarit Lehtinen
Syysterveisin Maarit Lehtinen

EDELLISTEN VUOSIEN KUULUMISIA

Voit lukea hankkeen edellisten vuosien kuulumisista  täältä.

AIHEESTA MUUALLA

Kotouttaminen.fi blogikirjoitus: Tuettu vapaaehtoistoiminta ohjaa myös maahanmuuttajia vapaaehtoistoiminnan pariin.  Mäkinen, Anna & Paavilainen, Kirsi. https://kotouttaminen.fi/blogi/-/blogs/tuettu-vapaaehtoisuus-ohjaa-myos-maahanmuuttajia-vapaaehtoistyon-pariin

Veikkauksen logo