Avustajakeskus.fi|Siirry sisältöön|Svenska|In english|по-русски|Eesti|Kirjaudu sisään

Tuettu vapaaehtoistoiminta 2017-2020 -hanke

Historian aikana Lounais-Suomen Avustajakeskuksen kautta tehty vapaaehtoistoiminta on muuttanut muotoaan tarpeen mukaan. Vapaaehtoistyötä vastaanottavan osapuolen tarpeet ovat laajentuneet ja niihin on pyritty aktiivisesti vastaamaan.  Uusimpana lisänä ”Muisti kaveri” jonka kautta etsitään vakituisia vapaaehtoisia muistiasiakkaillemme ulkoiluun sekä aktivoimiseen. Kehitystyö eteni Lounais-Suomen Avustajakeskuksen ja Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry:n yhteisellä projektilla ”VAPAAEHTOISAVUSTAJAT MUISTIASIAKKAILLE 2011-2015”.

Myös Avustajakeskuksen vapaaehtoisten monimuotoisuus on lisääntynyt ja puheeseen on noussut heidän tarpeidensa mukaisen vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. Vapaaehtoinen on nykymuotoisessa vapaaehtoistoiminnassa asiakkaan asemassa – palvelua muotoillaan yhä enemmän hänen toiveitaan kuunnellen. Myös vapaaehtoistoiminnan taustalla toimiva vertaistuki sekä ohjaus ovat aktiivisen kehittämistyön kohteina.

Uutena lisänä yhdistyksen toimintaan on 2017 lähtien STEAn projektirahoituksella syntymässä tuettua vapaaehtoistoimintaa erityisryhmille. Vapaaehtoistoiminnan ollen iso osa yleistä kansalaistoimintaa, näkemyksemme mukaan järjestöjen tehtävä on madaltaa lähestymiskynnystä jotta mahdollisimman moni halukas pystyy ottamaan osaa toimintaan.

Maahanmuuttajat, lievästi kehitysvammaiset ja pitkäaikaistyöttömät ovat ryhmiä jotka toimivat yhteiskunnassamme monella tasolla objekteina. Näillä ryhmillä on kutenkin oma ääni, tahtotila ja tavoitteita elämässään. Vuosien varrella Avustajakeskuksessa on lisääntynyt myös kokemus erityisryhmien tarpeesta ottaa aktiivisina kansalaisina osaa vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoistoiminnan omaehtoisuus on nostanut aktiivisuutta ja onnistuneet kohtaamisen ovat johtaneet elämänhallinnallisiin kokemuksiin. Osallistujat ovat kokeneet muita auttaessa päässeensä irti kohteena olemisen kehästä ja saaneensa rohkeutta vaikuttaa omiin asioihin. Lounais-Suomen Avustajakeskuksen toimiessa myös vammaistyössä välittäen henkilökohtaisen avun työpaikkoja, myös siirtymisreitti työelämään on olemassa. Maahanmuuttajat ovat päässeet käyttämään vapaaehtoistyössä arkikieltä, tutustuneet kulttuuriin ja pitkäaikaistyöttömät kertovat löytäneensä vapaaehtoistyön kautta haluan toimia myös henkilökohtaisena avustajana.

Nämä ovat olleet yksittäistapauksia, mutta uuden toimintamallin kehittämisen kautta uskomme mahdollisuuteen luoda matalankynnyksen vapaaehtoistoimintaa jonka kautta mukaan pääsee aina monimuotoisempi joukko vapaaehtoisia.

TAVOITTEET

 • Kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia (Kunnat, yhdistykset jne.)
 • Tavoittaa erityisryhmiin luokiteltavia henkilöitä jotka haluavat ottaa osaa vapaaehtoistoimintaan
 • Mahdollistaa ja osallistaa vapaehtoisen omia tarpeita kuunnellen
 • Olla osaltaan poistamassa eriarvoisuutta sekä luoda avointa ja huomioonottavaa vapaaehtoistoiminnan ilmapiiriä
 • Luoda vapaaehtoisten rinki jossa toimii inklusiivinen ”me” – henki. Erityisryhmien vapaaehtoiset eivät ole oma ryhmänsä – Avustajakeskuksen vapaaehtoiset toimivat yhdessä.

MENETELMÄT

 • Toimia kehittämisessä yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa ”tehdään yhdessä” – periaatteella
 • Ottaa aktiivisella otteella osaa alueen tapahtumiin, järjestötapaamisiin ja luoda uusia kontaktiväyliä
 • Uudentyyppisiä vapaaehtoistyön koulutuksia erityistarpeet huomioon ottaen
 • Kehittää toimiva mentorointijärjestelmä jossa pidempään vapaaehtoisina toimineille annetaan mahdollisuus siirtää tieto-taitoaan siitä hyötyville
 • Luodaan aktiivinen tukimuoto jossa vapaaehtoiseen tapahtuva kontaktointi on korostunut
 • Uusia vapaaehtoisia rohkaistaan aktiivisesti ottamaan osaa yhteisiin tapaamisiin ja virkistyspäiviin sekä tulemaan mukaan niiden suunnittelemiseen

TULEVAISUUS

Projektirahoituksen turvin pyritään luomaan tuetun vapaaehtoistoiminnan järjestelmä joka kyetään integroimaan olemassa olevaan palveluun. Tulevaisuudessa vapaaehtoinen voi rohkeasti tulla toimintaan mukaan ja meillä on mahdollisuus tukea hänen vapaaehtoisuuttaan tavoilla jotka ovat hänen tarpeidensa mukaisia.

AIHEESTA MUUALLA

Maarit Lehtinen

Projektikoordinaattori
Puh. 040 7677 530

MISSÄ MENNÄÄN:

KEVÄT 2019

Hankkeella käynnistyi nyt viimeinen vuosi. Se tarkoittaa sitä, että keskitymme enemmän olemassa olevien toimintamallien hiomiseen ja Lounais-Suomen Avustajakeskuksen tuetun vapaaehtoistoiminnan kokonaisuuden luomiseen. Hankkeen aikana perustetut ryhmät jatkavat toimintaansa. Yhteistyö Pori Jazz ja Ruisrock –festivaalien kanssa oli vuonna 2018 niin hedelmällistä, että pääsemme toteuttamaan tuettua vapaaehtoistoimintaa tapahtumissa tänäkin kesänä. Pysykää siis kuulolla, sillä tarpeen mukaan haemme taustatukivapaaehtoisia! ?  

Projektityöskentely, toimintamallien kehittäminen, osallisuuden vahvistaminen ja monialainen yhteistyö ovat minulle tuttuja työuraltani nuoriso- ja koulunuorisotyössä. Erilaisissa vapaaehtoistehtävissä sekä Suomessa että ulkomailla olen toiminut itse teini-ikäisestä saakka. Nyt uudet tuulet luotsaavat elämäni purtta aikuisten pariin edistämään kaikkien yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua, vaikuttaa ja löytää omana itsenään vahvuutensa ja kykynsä toimia tärkeänä osana yhteistä hyvää. Ilolla ja innolla aloitan uudessa tehtävässäni. ? Toivottavasti nähdään kevään kiitoskahveilla ja tapaamisissa – tulethan rohkeasti juttelemaan!

 

SYKSY 2018

Kuumat kesähelteet ovat takanpäin ja syksyn uudet tuulet puhaltelevat jo nurkan takana. Kesä 2018 oli hankkeessa hyvin tapahtumarikasta aikaa: olimme mukana kaksilla etri festivaaleilla! Teimme menestyksellistä yhteistyötä Ruisrockin sekä Pori Jazz -festivaalin kanssa. Pori Jazzeilla hankkeen kautta tulleet vapaaehtoisemme toimivat saavutettavuuden yleisavustajina liikuntarajoitteisille tai esteettömyys-palveluita tarvitseville festivaali-kävijöille. Avustajamme saivat mediassa tapahtuman johdosta paljon positiivista näkyvyyttä. Esimerkiksi Satakunnan kansa kirjoitti sivustoillaan artikkelin jossa kehui tapahtuman esteettömyyttä. Artikkeli on luettavissa tämän linkin kautta:
https://www.satakunnankansa.fi/kulttuuri/esteettomyys-toimii-kirjurinluodossa-201087378/

Ruisrockissa tuetut vapaaehtoisemme jakoivat tapahtuman saavutettavuus-kyselyitä sekä jakoivat ennen päätapahtumapäiviä yli 70-vuotiaille ilmaisia lippurannekkeita. Tämä yhteistyö oli niin onnistunutta, että sitä jatketaan myös tulevina vuosina.

Vuoden 2017 ja 2018 kevään aikana hankkeessa on kokeiltu erilaisia tuetun vapaaehtoistoiminnan toimintamalleja. Syksyllä tarkastellaan näiden kokeilujen tuloksia, kootaan koulutuksista saatuja palautteita, sekä toteutetaan laajempi kysely hankkeessa mukana olleille vapaaehtoisille ja yhteistyötahoille. Näin saadaan aineistoa toimiviasta käytänteistä, joiden perusteella muodostamme tulevaisuuden matalan kynnyksen vapaaehtoistoiminnan mallin Lounais-Suomen Avustajakeskukselle.

Aiemmin muodostetut ryhmät jatkavat toimintaansa normaaliin tapaan. Uuden tuetun vapaaehtoistoiminnan ryhmän muodostamme tänä syksynä Saloon yhteistyössä Salon seudun koulutus oy:n ja Kototakuu -hankkeen kanssa.

Lämmintä ja värikästä syksyä!

KEVÄT 2018

Syksyllä projektissa toteutettiin jo muutama tuetun vapaaehtoistoiminnan keikka Häävuoren palvelukeskukseen. Toiminta sai niin hyvän vastaanoton, että Vakka-Suomen Sanomat tekivät meistä lehtijutun! Mynämäellä toimivan ryhmän lisäksi, käynnistetiin yhteistyöt monelle muullakin Avustajakeskuksen toiminnan alueella:

Turussa tehdään tällä hetkellä tiivistä yhteistyöä Turun kaupungin vammaispalveluiden ja vanhuspalveluiden kanssa. Vammaispalveluiden kautta olemme löytäneet joukun erityisestä tuestä hyötyviä vammaispalveluiden asiakkaita, jotka tekevät tällä hetkellä vapaaehtoistyötä erään Turussa toimivan vanhainkodin asiakkaille. Toiminta painottuu ikäihmisten kanssa ulkoiluun ja yhteislaulamiseen. Niinkuin Mynämäellä, myös Turussa projektin kautta toimivat vapaaehtoiset ovat tuoneet iloa ja piristystä ikäihmisten arkeen!

Projekti on kevään 2018 aikana levittänyt siipiään myös Satakunnan alueella: teemme tällä hetkellä Porissa tiivistä yhteistyötä Satakunnan yhteisökeskuksen Maahanmuuttajanuoret 360 -hankkeen ja Pori Jazzin kanssa. Tämän yhteistyön hedelmänä  Avustajakeskuksen taustatukivapaaehtoiset pääsevät yhdessä maahanmuuttajanuortenkanssa tekemään saavutettavuus -vapaaehtoistyötä Pori Jazz -tapahtumassa 19.-21.7.-18.

Haluan antaa ison kiitoksen ja kumarruksen kaikille vapaaehtoisille, jotka ovat olleet mukana toteuttamassa projektia! Teette hyvää työtä, eikä tämä olisi mahdollista ilman teidän panostanne! Jatkakaa samaan malliin!

Kehitämme projektissa uusia vapaaehtoistoiminnan malleja, ja pyrimme tekemään mahdollisimman monipuolista yhteistyötä alan eri toimijoiden kanssa. Sosiaalista mediaa ja avustajakeskuksen kuukausitiedotteita seuraamalla, saa tietoa projektin tulevista tapahtumista ja koulutuksista.

Aurinkoista kevättä ja toiveikasta kesän odotusta!

SYKSY 2017

Kesä vierähti nopeasti, mutta onneksi syksyn värit piristävät päiväämme! Tuettu vapaaehtoistoiminta 2017-2019 -projekti saa myös piristystä muutosten tuulien myötä. Kuu-Katjaana Salosen hienoa työtä jatkaa uusi projektikoordinaattori Anna Mäkinen.

Keväällä suunniteltiin tuetun vapaaehtoistoiminnan malleja, ja nyt syksyllä näitä malleja on tarkoitus ottaa käytäntöön. Mynämäellä toimivan Koivikkokujan toimintakeskuksen asiakkaat sekä heidän kanssaan toimivat mentorit, eli taustatukivapaaehtoiset ovat saaneet koulutuksensa, ja lähtevät toteuttamaan tuettua vapaaehtoistoimintaa Häävuoren palvelukeskukseen. Tämän kaltaista toimintaa on syksyn aikana tarkoitus käynnistää ympäri Lounais-Suomea, yhteistyössä eri yhteistyöahojen kanssa.