Vapaaehtoisavustajat muistiasiakkaille-projekti

VAPAAEHTOISAVUSTAJAT MUISTIASIAKKAILLE-HANKE (2011-2015)

Hanke toteutetaan yhdessä Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen kanssa.
Turun seudun lihastautiyhdistys vastaa Avustajakeskus toiminnasta ja Varsinais-Suomen Muistiyhdistys hallinnoi hanketta.  Hankkeen tavoitteena on muistiasiakkaiden mahdollisimman itsenäisen elämän tukeminen. Kohderyhmänä ovat kotona asuvat muistisairautta sairastavat tai muistivaikeuksista kärsivät henkilöt ja heistä koostuvat toiminnalliset ryhmät alueella sekä edellisten omaiset ja läheiset.
Hankealueena ensimmäisenä vuotena on Turun kaupunki; toiminta-alue laajenee hankkeen edetessä yhdistyksen muullekin toiminta-alueelle.

Avustajakeskus välittää vapaaehtoisia avustajia vapaa-aikaan ja nyt hankkeen myötä pyritään vastaamaan myös muistiasiakkaiden tarpeeseen. Hankkeen tarkoituksena on lisätä muistiasiakkaan toiminnallista yhdessäoloa, joka ei korvaa ammatillisesti toteutettua omaishoidon vapaan sijaistamista tai esim. kotihoidon antamaa hoitoa ja palvelua.

Vapaaehtoistyötä tekevän avustajan tehtävät ovat mm:

-saatot (esim. lääkärikäynnit)
-kauppakäynnit yhdessä
-ulkoilu ja liikunta
– omaishoitajan lyhyet sijaistukset: toiminnallista yhdessäoloa, kyläilyt ja muu vapaa-ajan virkistys

(esim. teatterit ja konsertit).

Avustajakeskus ja Muistiyhdistys kouluttavat yhdessä muistisairaiden asiakkaiden avustamisesta kiinnostuneita. Kaikki vapaaehtoiset avustajat peruskoulutetaan ja he saavat myös säännöllistä jatkokoulutusta. Muistisairaiden asiakkaiden avustajat saavat jatkuvaa henkilökohtaista neuvontaa, ohjausta ja tukea Avustajakeskuksen koordinaattorilta sekä Muistiyhdistyksen muistiasiantuntijalta.

Lisäksi avustajilla on mahdollisuus vertaistukeen ja virkistykseen.

Lisätietoja Avustajakeskuksesta ja muistiyhdistyksestä

www.muistiturku.fi/vapaaehtoiset

Vuoden 2014 kuulumisia projektista:

Avustajakeskuksen 20 v- juhlavuoden kakkukahveilla saimme tavata monia yhteistyökumppaneitamme, vapaaehtoisiamme ja asiakkaitamme. Oli mukava tavata ja jutella kuulumisista kiireettömissä kakkukahvi-tunnelmissa! Yksi juttutuokio jäi erityisen hyvin mieleen.

Eräs vapaaehtoisemme yhdeltä uudemmalta alueeltamme kertoi tarinansa vapaaehtoisuudesta ja auttamisesta. Hän oli Avustajakeskuksen kautta lähtenyt vapaaehtoiseksi muistisairaalle rouvalle, ulkoilemaan ja seurustelemaan, kuten hyvin usein muistiasiakkaiden toiveissa on. Vapaaehtoinen oli tykästynyt rouvaan ja rouva vapaaehtoiseen. Vapaaehtoinen oli siinä sivussa tutustunut myös muistisairaan rouvan tyttäreen, olihan heillä yhteinen tärkeä ihminen. Rouvan muistisairaus eteni kuten muistisairauksilla on tapana. Vapaaehtoinen viihtyi rouvan kanssa, ja yhteistyö heidän välillään toimi loppuun saakka. Muistisairaan rouvan maallinen taival päättyi, ja niin olisi luullut tarinankin päättyvän. Aikaa kului. Vapaaehtoinen oli menossa operaatioon, minkä seurauksena hän ei voisi tehdä kotitöitä, kaupassa yms. käynneistä puhumattakaan. Koirasta ei näissä tilanteissa juuri apua ollut, mutta ilman apua ei tarvinnut vapaaehtoisen jäädä. Apua tarjosi muistisairaan rouvan tytär. Tytär kävi kaupassa ja muutoinkin autteli tarvittaessa ja kuulemani mukaan myös enemmänkin J, ja vapaaehtoinen sai parannella itseään rauhassa.

Tarinan opetus lienee, että hyvä palaa aina takaisin, auta muita tarvittaessa, niin varmasti jossain vaiheessa näkemäsi vaiva korvaantuu.

Muita yhtä ihania tarinoita avusta ja sen merkityksestä kuulimme vuoden aikana lukuisia. Vapaaehtoisen panos on monelle asiakkaalle ja heidän omaisilleen kullan arvoista. Vapaaehtoinen mahdollistaa monia asioita, joita ilman toisen ihmisen apua ei pystyisi tekemään. Näin vapaaehtoinen voi olla ainoa mahdollisuus säilyttää mahdollisuus osallistua ja tehdä.

Projekti kääntyi vuonna 2014 jo keski-ikään. Asiakkaat ja yhteistyöverkosto tiesivät projektin palveluista jo hienosti, ja uusia asiakkaita osattiin ohjata ottamaan yhteyttä Avustajakeskukseen. Tiedotukseen panostettiin voimakkaasti vuoden aikana, projektista tiedotettiin kaikissa Avustajakeskuksen infotilaisuuksissa, silti tiedotus on edelleen se painopistealue, jota tulee jatkuvasti kehittää. Kuntoutussäätiön tekemässä kyselyssä tiedotus nousi esiin, kaikilla ei jatkuvasta tiedotuksesta huolimatta ollut tietoa projektin toiminnoista. Muutoin saatu palaute oli positiivista, joskin vastausprosentin oltua vain 14 % ei kyselystä voida vetää yleisiä johtopäätöksiä.

Muistiasiakkaita Avustajakeskuksen rekisterissä oli vuoden 2014 lopussa 440. Suurimmalla osalla muistiasiakkaista on muistioireen lisäksi myös liikuntarajoite/vamma (204). Näkövamma muistioireen lisäksi oli 11 asiakkaalla ja puhevamma kuudella ja kehitysvamma kolmella. Projektin toiminta-alue poikkeaa hieman Avustajakeskuksen toiminta-alueesta rajoittuen Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen toiminta-alueisiin. Avustajakeskuksen asiakkaat tilastoitiin vuonna 2014 aluetoimistoittain, seuraavassa taulukossa muistiasiakkaat Avustajakeskuksen toiminta-alueella:

Alue: Asiakasmäärä, muistiasiakkaat (kaikki vapaaehtois-puolen asiakkaat):

Turku 252 (735)

Loimaa 26 (65)

Rauma 43 (177)

Salo 83 (203)

Pori 36 (57)

Projektissa välitetään vapaaehtoisia yksittäisiin avustajan tarpeisiin, kuten esimerkiksi lääkärissäkäynteihin, kauppa-avuksi, asiointeihin jne. Lisäksi välitetään vakituisia avustajia toistuvaan tarpeeseen, esim. viikoittaiseksi ulkoiluavuksi, uintiharrastukseen jne. Muistiasiakkaiden kohdalla vakituiset avustajat ovat hyvin suosittuja, usein muistiasiakkaan kanssa on helpompaa toimia jos vapaaehtoinen on tuttu ja tietää ja tuntee asiakkaan ja hänen tapansa. Vakituisia avustajia välitettiin vuoden aikana 53.

Avustajakeskuksen asiakkaista 36,4 % on muistiasiakkaita. Vakituisissa avustajasuhteissa vapaaehtoiset tekivät vuoden aikana projektialueella 1750 keikkaa (muualla sen lisäksi 387). Yksittäisiin avustajatehtäviin välitettiin vuonna 2014 n. 1090 keikkaa muistiasiakkaille (koko toiminta-alueella).

Projekti järjestää koulutusta vapaaehtoisille avustajille kolmiportaisella mallilla, a-kurssi on osa Avustajakeskuksen peruskurssia. Peruskursseja järjestettiin projektialueella 16: Loimaalla, Porissa, Mynämäellä, Raumalla, Eurassa, Kokemäellä, Kaarinassa, Raisiossa, Liedossa, Turussa 2, Laitilassa, Naantalissa, Paimiossa, Kankaanpäässä ja Säkylässä. A-kursseille osallistui vuonna 2014 yhteensä 274 kurssilaista. Lisäksi järjestimme Pöytyän lukiossa vapaaehtoistoiminnankurssin, missä muistista oli yksi osuus (osallistujia 8). B-kursseja, eli muistiasioista kiinnostuneille syventäviä muistikoulutuksia järjestettiin Turussa kolme, Uudessakaupungissa ja Loimaalla molemmissa yksi kurssi. B-Koulutuksiin osallistui 47 osallistujaa. Muistiasiakkaiden parissa toimivia koulutettiin c-kursseilla toiminnallisista menetelmistä ja väkivallan uhkaan varautumisesta. Kursseille osallistui 21 vapaaehtoista. Koulutuksista kerätyn palautteen mukaan koulutukset arvioitiin erinomaisin arvosanoin, palautteen keskiarvo oli 3,7–3,8 (arvoasteikolla 1-4).