Apua Ukrainasta saapuville vammaisille kauttamme

Ukrainasta 2022 Suomeen sotatilannetta pakoon tullut vammainen henkilö voi hakea Avustajakeskuksen kautta vapaaehtoista asiointitueksi. Palvelulla pyritään tuomaan kevyttä arkiapua uudessa toimintaympäristössä. Asiakasryhmään kuuluvalla Suomeen tulevalla voi olla haasteita hahmottaa miten pääsee esim. apuvälineiden kanssa liikkumaan asioitaessa kaupassa, poliisilaitoksessa, sairaalassa tai muussa vastaavassa välttämätöntä käyntiä vaativassa ympäristössä. Avustajakeskus haluaa näin tuoda oman panoksemme tilanteeseen ja ihmisten sopeutumiseen Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa

Palvelumme kautta ei ole tulkkia käytössä.

Avustajakeskus vastaa vapaaehtoiselle maksetusta kulukorvauksesta.