Vapaaehtoistoiminta

Yleistä Lounais-Suomen Avustajakeskuksen vapaaehtoistoiminnasta

Vapaaehtoistoiminta on kaikille avointa toimintaa. Vapaaehtoinen tekee sitä omasta vapaasta tahdostaan tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Vapaaehtoistoiminta luo ja tukee osallisuutta, hyvinvointia ja yhteisölli-syyttä.
Avustajakeskuksen vapaaehtoistoiminnassa vapaaehtoinen toimii yhdessä asiakkaan kanssa ja mahdollistaa asiakkaan osallisuuden yhteiskuntaan. Osallisuus on yksi tärkeimmistä terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Osallisuus on myös yksi tapa toteuttaa oman näköistä elämää. Vapaaehtoinen on asiakkaan tukena muun muassa palveluihin pääsemisessä, vapaa-ajantoimintaan osallistumisessa sekä turvallisessa liikkumisessa.

Vapaaehtoistoiminnan yleiset periaatteet

Vapaaehtoistoiminnan yleiset periaatteet, vapaaehtoisen oikeudet ja velvollisuudet sekä Avustajakeskuksen arvot luovat pelisäännöt ja ohjeet Avustajakeskuksen järjestämään vapaaehtoistoimintaan.
Vapaaehtoistoimintaan tullaan vapaaehtoisesti ja omasta vapaasta tahdosta. Vapaaehtoistoiminnassa asiakas ja avustaja kohtaavat tasa-arvoisina ja yhteistyössä asiakkaan eri verkostojen kanssa. Vapaaehtoistoiminta ei korvaa ammattilaisten tekemää työtä vaan vapaaehtoinen on toiminnassa mukana tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Vapaaehtoistoiminnassa kunnioitetaan ihmisten moninaisuutta, toimitaan puolueettomasti ja tasapuolisesti kaikkien edun mukaisesti.
Vapaaehtoistoiminta on vastavuoroista ja se tuottaa iloa ja hyvää mieltä kaikille toiminnan osapuolille. Vapaaehtoinen toimii luotettavasti ja vaitiolovelvollisuutta kunnioittaen. Vapaaehtoinen on osa Avustajakeskuksen yhteisöä ja hänellä on oikeus tukeen ja ohjaukseen. Vapaaehtoistoiminta on väylä mielekkääseen tekemiseen, elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.

Vapaaehtoistoiminnan muodot

Vapaaehtoistoimintaa voi tehdä ja siihen voi osallistua monin eri tavoin. Vapaaehtoistoimintaa toteutetaan yksittäisille asiakkaille ja ryhmille. Vapaaehtoistoiminnan aloittamiseen sekä toiminnan toteuttamiseen on mahdollista saada myös tukea. Vapaaehtoistoiminta voi olla satunnaista tai säännöllistä. Vapaaehtoinen päättää itse, mitä, millaista ja miten kauan hän vapaaehtoistoimintaa tekee. Seuraavalla listalla on esimerkkejä Avustajakeskuksessa toteutettavista vapaaehtoistoiminnan muodoista:

  • Yksittäinen keikka, yksittäiselle asiakkaalle; saattajana kauppaan, lääkäriin, teatteriin, juhliin jne.
  • Vakkari, säännöllisesti samalle asiakkaalle; ulkoiluun, harrastuksiin jne.
  • MuistiKaveri®; säännöllisesti samalle muistiasiakkaalle oman näköiseen elämään jne.
  • Yleisavustaja; vaihtelevat ajat ja tehtävät tapahtuman luonteen mukaan
  • Liikunta-avustaja ryhmässä; soveltava kuntosali, aikuisten ryhmät, lasten erityisuinti jne.
  • Tuettu vapaaehtoistoiminta; vapaaehtoiset yhdessä rinnakkain kulkien ja tukien
  • Oma polku -palvelu; erityinen tuki vapaaehtoisena aloittamiseen ja toimimiseen
  • Vertaistoiminta; avustajien vertaistapaamiset yhdessä ja kokemuksia jakaen

Yhteistyötä yli rajojen

Vammaisjärjestöt mukana vammaisavustajakursseilla

Vapaaehtoistoimintaa toteutetaan yhteistyöverkostoa hyödyntäen. Avustajakeskuksen peruskoulutukset, vammaisavustajakurssit toteutetaan yhteistyössä muun muassa alueen vammaisjärjestöjen ja kuntien kanssa. Vammaisavustajakurssi on käytännönläheinen koulutus, jossa kokemuspuhujat kertovat oman kokemuksensa vamman tai sairauden kanssa elämisestä.

Vapaaehtoistoiminnan yhteistyöverkostot

Avustajakeskuksen alueohjaajat toimivat muun muassa vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreina eri alueilla koko toiminta-alueella Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Avustajakeskuksen alueohjaajat kuuluvat valtakunnalliseen Kansalaisareena ry:n (www.kansalaisareena.fi) ylläpitämään valikkoverkostoon. Valikkoverkoston tavoitteena on vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden keskinäinen kohtaaminen ja yhteistyö. Alueelliset valikkoryhmät vastaavat paikallisiin tarpeisiin. Avustajakeskus on edustettuna muun muassa Turun, Salon, Rauman, Porin, Huittisten ja Pohjois-Satakunnan valikkoryhmissä. Avustajakeskus on siis omalta osaltaan mukana kehittämässä ja tekemässä tunnetuksi vapaaehtoistoimintaa koko toiminta-alueella.

Lisäksi Avustajakeskus on mukana kehittämässä vapaaehtoistoimintaa erilaisissa Vapaaehtoistoiminnan verkostoissa; Tuettua vapaaehtoistoimintaa -verkostoissa, Vapaaehtoisen vanhustyön kehittämisryhmä/ILOA-verkostossa ja Vertaistuen kehittäjät -verkostossa. Salon seurakunnan kanssa ollaan yhdessä järjestetty vammaisavustajakursseja monen vuoden ajan.

Lue lisää alla olevista linkeistä, jos haluat lisää tietoa!

Haluan vapaaehtoiseksi avustajaksi
Haen vapaaehtoista avustajaa