Tiedote henkilökohtaisen avun käyttäjille ja avustajille liittyen koronavirustilanteeseen (päivitetty 14.4.)

Hallitus ja työmarkkinakeskusjärjestöt ovat sopineet koronakriisiä koskevista väliaikaisista muutoksista työlainsäädäntöön. Tänään 26.3. lakimuutoksia ei ole vielä säädetty eikä ole voimassa. Nyt noudatetaan voimassaolevaa lainsäädäntöä mm. lomautusten osalta. Tiedotamme muutoksista heti, kun ne ovat selvillä. Lähinnä tätä alaa koskevat mahdolliset poikkeusmuutokset lomautusaikoihin.

Hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 15. toukokuuta 2020 asti. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot.

Tilanne elää koko ajan, joten seuraathan itse valtiovallan, THL:n ja Hetaliiton tiedotteita sekä mahdollisen oman työntekijäliittosi tiedotteita.

17.3. illalla ilmoitettu, että henkilökohtaisen avustaja työ lasketaan kriittisten ammattialojen listaan, joten he saavat lapsilleen oikeuden päivähoitoon ja 1-3lk kouluun.

VALTIONEUVOSTON TIEDOTE: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi

HETA-liiton tiedoteet: https://heta-liitto.fi/ajankohtaista/

Hetaliiton koronasivut

THL www.thl.fi

Ohje kotihoidon työntekijöiden suojaamiseen löytyy TÄSTÄ

Otathan tilanteen huomioon ja toimit vastuullisesti.

Muutamia ohjeita, joita tarkennettu ja selvennetty:

Jos on tilanne, ettet tarvitse henkilökohtaista apua lainkaan, voit lomauttaa avustajasi. Tässä tilanteessa edellytyksesi tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti, eikä sinulla ole mahdollisuutta sijoittaa työntekijää toisiin tehtäviin, eli kyseeseen tulee määräaikainen lomautus. Määräaikainen lomautus voi kestää enintään 90 päivä. Lomautuksen voi tehdä myös osa-aikaisena, jos kaikkia tunteja ei voi käyttää, mutta osan voi

Jos avustaja sairas, toimitaan kuten muissakin normaaleissa sairastilanteissa.  Nyt suosittelemme, ettei sairaslomatodistuksia lyhyissä sairaslomatapauksissa pyydettäisi, sillä terveydenhuolto on nyt kuormittunut eikä aina pysty todistusta antamaan. Pitkissä sairaslomissa tarvitaan edelleen sairauslomatodistus. Omainen voi toimia sijaisena tässä tilanteessa.

Jos avustajan lapsi Jos avustajan alle 10v. lapsi on sairas:  Mikäli työsuhteessa noudatetaan työlainsäädäntöä, voi avustaja olla poissa työstä 1+3 päivää, mutta palkkaa ei makseta.  Mikäli työsuhteessa noudatetaan Heta/JHL työehtosopimusta, voi avustaja olla poissa työstä 1+3 päivää. Palkkaa maksetaan näiltä päiviltä.  Omainen voi toimia sijaisena tässä tilanteessa. 

Jos avustajan perhe on määrätty karanteeniin, on avustajalla oikeus olla pois, mutta ei ole oikeutta palkkaan. Hänellä voi olla oikeus tartuntatautipäivärahaan (avustaja selvittää itse). Omainen voi toimia sijaisena tässä tilanteessa.

Palvelutaloissa työskentelevät avustajat eivät pääse välttämättä töihin, koska hallitus antanut tästä erikseen kiellon ja ohjeet. Kysy kuitenkin toimintaohjeet paikoista.  Työnantajan voi kuitenkin käyttää avustajaa esim. ulkoilussa. Työnantajan tulee lomauttaa avustaja niiltä osin kun tunteja ei pysty käyttämään Avustaja saa 2 viikon palkan ja sen jälkeen alkaa lomautus

Ulkomailta tullut avustaja; avustaja on karanteenissa 2 viikkoa. Hänellä voi olla oikeus Kelan tartuntatautipäivärahaan (avustaja selvittää itse).  Omainen voi toimia sijaisena tässä tilanteessa.  Omainen voi toimia sijaisena tässä tilanteessa. 

Jos avustaja jää kotiin 1-3 luokkalaisen vuoksi: avustajalla on siihen oikeus, mutta hänelle ei makseta palkkaa. Omainen voi toimia sijaisena tässä tilanteessa.

Jos avustaja ottaa päiväkotilapsen pois päiväkodista, eikä tule töihin: Tämä ei ole oikeutettua, vaan tämä on luvaton poissaolo ja syntyy esim. irtisanomisoikeus työnantajalle. Sopikaa asiasta työntekijän ja työnantajan välillä yhteisymmärryksessä.  Omainen voi toimia sijaisena tässä tilanteessa. 

Jos työnantaja on sairastunut koronavirukseen ja avustaja ei voi mennä työhön: avustaja lomautetaan ja on oikeutettu 2 viikon palkkaan, jonka jälkeen alkaa lomautus.

Jos työnantaja pelkää, eikä halua avustajaa kotiinsa: Työnantaja lomauttaa avustajan. Avustaja saa palkan 2 viikon ajalta ja sitten alkaa lomautus. Sijaista ei voi käyttää, koska lomautus tarkoittaa, että työn määrä on vähentynyt.  Tarvittaessa ole yhteydessä vammaispalveluun.

Mitä tehdään, jos ei saa sijaista tai palvelutuottaja ei pysty vastaamaan tarpeeseen (oma avustaja tai avustajat ovat sairaana). Työnantajan tulee ottaa yhteys pian vammaispalveluun! Kysy Avustajakeskukselta tilannetta, nyt ilmoittautunut sijaisia jonkin verran

Tuntilistat voi työnantaja toimittaa palkanlaskentaan ilman avustajan allekirjoitusta.  Jos jostain syystä tuntilistat ovat avustajalla ja hän ei tuntilistoihin saa työnantajan allekirjoitusta, voi hän toimittaa ne palkanlaskentaan selityksellä (esim. työnantaja eristyksissä) ja palkanlaskenta tarkistaa työnantajalta listan oikeellisuuden

Yli 70v avustajat, jos tilanne mietityttää, olkaa tarvittaessa yhteydessä palvelunumeroon.

Avustajakeskus ohjaa ja neuvoon ma-to klo 13-15 sekä poikkeuksellisesti myös pe 27.3. klo 9-12, 20.3. klo 9-12 (vain koronavirusasiat)

Välityspyynnöt ja niihin liittyvät asiat ma-to klo 9-12

Huomioithan myös, että tällä hetkellä kaikki toimistomme ovat suljettu ulkopuolisilta toistaiseksi, mutta työntekijät vastaavat mieltänne askarruttaviin kysymyksiin sähköpostitse ja puhelimitse.