Välitysyhteydenotto vapaaehtoistoiminta vakituinen tarve

  Voitte jättää avustajapyynnön alta löytyvän sähköisen lomakkeen kautta. Olemme teihin yhteydessä viimeistään, kun vapaaehtoinen avustaja on löytynyt. Olettehan tutustuneet jo vapaaehtoistoimintamme periaatteisiin.

  Huomioittehan, että vapaaehtoisen avustajan löytyminen voi kestää jonkin aikaa.

  Lisätietoja voitte kysyä Avustajakeskuksen palvelunumerosta 02 251 8549 ma-to klo 9-12 tai klo 13-15.

  Vapaaehtoistoiminnassa asiakas korvaa vapaaehtoiselle avustajalle 7 € kulukorvauksen sekä lisäksi muut mahdolliset keikan aikana syntyneet kulut.

  Muistikaveri-välitys on kesätauolla heinäkuun ajan Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

  HUOM! Turun seudulla on tällä hetkellä ruuhkaa vakituisten vapaaehtoisten välityksessä, joten vapaaehtoisen avustajan löytyminen saattaa kestää. Suosittelemme kysymään vapaaehtoisia myös muilta tahoilta (SPR, seurakunnat jne.).

  HUOM! Palvelunumeron ollessa suljettu, ei välitystä ole. Seuraa etusivumme ilmoittelua!

  Lisäohjeita avustajan hakemiselle

  Vakituinen tarve

  Asiakkaan tiedot

  Asiakkaan (avustettavan) yhteystiedot:

  Nimi:

  Puhelinumero tai sähköposti:

  Syntymävuosi:

  Katuosoite:

  Postinumero:

  Asuinkunta:

  Yhteyshenkilö, jos on eri kuin asiakastiedoissa (nimi ja puhelinnumero):

  Asiakkaan vamma ja / tai sairaus (esimerkiksi liikunta, muisti, näkö, kuulo, puhe):

  Käytössä olevat apuvälineet:

  Mihin tarpeeseen avustajaa kaivataan (ulkoiluun, harrastuksiin yms.):

  Kuinka usein käyntejä toivotaan (kerran viikossa, joka toinen viikko jne. Huom! Max käynnit yksi kerta viikossa)

  Milloin toivoisitte käyntien olevan (ei mitään väliä, viikonpäivä, ajankohta):

  Muuta huomioitavaa ja toiveita:

  Varmista, että kaikki tarvittavat tiedot on täytetty ja ne ovat oikein

  Tarkista ja hyväksy, että olet täyttänyt kaikki kohdat ja yhteystiedot ovat oikein.
  Olemme yhteydessä, kun paikkatiedot ovat tulleet meille.

  Tilauksen tehnyt, jos joku muu kuin asiakas (nimi ja puhelinnumero)

  Merkitse rasti ruutuun: kaikki tarvittavat ovat oikein ja ne on täytetty lomakkeeseen