Turun kaupunki muuttaa avustajapalvelupäätöksiä

Heta-Liitto on tehnyt kantelun Turun vammaispalvelusta eduskunnan oikeusasiamiehelle. Liiton mukaan vammaispalvelu on järjestänyt vammaispalvelulain henkilökohtaista apua laittomasti.

Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liiton mukaan Turku on järjestänyt henkilökohtaista apua niin sanotun avustajapalvelumallin muodossa. Palvelun piirissä on noin 300 vaikeavammaista henkilöä.

Palvelun piirisissä olevia Turun vammaispalvelu on ohjeistanut, ettei avustamiseen sovelleta työsopimuslakia. Vammaispalveluiden mukaan avustajapalvelu on palkkioperusteinen toimeksianto.

Heta-Liitto puolestaan näkee, että Turun avustajapalvelumallissa muodostuu lähtökohtaisesti työsuhde avustettavan ja avustajan välille. Siksi siihen olisi täytynyt ja täytyy soveltaa työlainsäädäntöä, liitto vaatii.

Heta-Liiton mukaan Turun vammaispalveluiden tänä vuonna tekemässä uudessa ohjeistuksessa ohjeistetaan edelleen palvelun piirissä olevia väärin. Liitto korostaa, että palvelun piirissä olevien avustajat ovat tehneet säännöllisesti työtä, joten heille olisi kuulunut esimerkiksi vuosilomalain mukaiset etuudet. Heta-Liitto vaatiikin, että etuudet täytyy maksaa takautuvasti vuosilomalain vanhentumisaikojen puitteissa.

Tiistaina Heta-Liitto jätti eduskunnan oikeusasiamiehen tutkittavaksi sen, onko Turun vammaispalvelu ja sen viranhaltijat menetelleet asiassa laillisesti.

Lähde: Turun Sanomat

Turun kaupunki on tiedottanut muutoksesta asiakkaitaan ja järjestää heille tiedotustilaisuudet. Avustajakeskus on mukana näissä tilaisuuksissa ja on jatkossa luvannut ohjata ja neuvoa kaikkia joita asia koskee.

Olemme laatineet tiedotteen avustajille koskien muutoksia, avustajat voivat lukea tiedotteen sivuiltamme:

https://www.avustajakeskus.fi/yleista